Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 4-6 oraz 30 czerwca 2020 przeprowadzono kolejne kontrole w ramach prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej. W dniach tych prowadzono badania zarówno z zakresu fauny, flory jak i grzybów. Głównym zadaniem tych kontroli było: - inwentaryzacja florystyczna łąk i poboczy z nastawieniem na wyszukiwanie gatunków chronionych (w tym storczyków), - kontrola potencjalnych letnich kryjówek nietoperzy oraz nasłuchy detektorowe w stałych punktach nasłuchowych, - inwentaryzacja miejsc rozrodu i migracji płazów, - inwentaryzacja bezkręgowców, - inwentaryzacja ssaków, w tym wyszukiwanie miejsc migracji i miejsc kolizji w istniejącym śladzie DK3, - kontynuacja rozpoznania zasiedlenia drzew przydrożnych przez porosty gatunków chronionych, - inwentaryzacja ptaków lęgowych. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji: ViviLnk Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

ZAKTUALIZOWANE WSTĘPNE WARIANTY PRZEBIEGU DROGI KRAJOWEJ NR 3 WRAZ Z OBWODNICĄ KACZOROWA

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zaktualizowane wstępne warianty przebiegu DK3 wraz z obwodnicą Kaczorowa. Są to warianty orientacyjne, w dalszym ciągu uściślane w celu wyboru najbardziej korzystnego z nich pod względem społecznym, ekologicznym i finansowym. Na chwilę obecną preferowane są warianty 2, 6.1 (w dwóch nieznacznie różniących się wersjach) oraz 7 (także w dwóch nieznacznie różniących się wersjach). Poniżej przebieg ww. wariantów: DK3-OrientacjaPobierz Poniżej wykaz poszczególnych odcinków przedmiotowej inwestycji z planowanymi obiektami inżynierskimi. Informujemy również, że spotkania informacyjne odbędą się w pod koniec III kwartału 2020 r. Informacja o terminie spotkań informacyjnych odpowiednio wcześnie pojawi się na stronie internetowej, na tablicach informacyjnych w okolicy oraz lokalnych mediach. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag co do planowanego przebiegu DK3 oraz obwodnicy Kaczorowa w komentarzach bądź pisemnie na adres naszego biura projektowego. W…
Czytaj ...

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 5 – 7 i 15 – 17 maja przeprowadzono dwie kontrole terenowe zorientowane na inwentaryzację botaniczną. Ich głównym celem było ocenienie wartości przyrodniczych łąk położonych w granicach przyjętego buforu, przed ich ewentualnym skoszeniem – dotyczy to szczególnie rozpoznania rozmieszczenia storczyków łąkowych. Skontrolowano również oba rezerwaty na powierzchniach znajdujących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 2-8 kwietnia 2020r. przeprowadzono kontrolę w zakresie botaniki dla przedmiotowego odcinka drogi DK 3. W trakcie wizji terenowej kontynuowano poszukiwanie stanowisk chronionych geofitów. Badania skoncentrowano głównie w zachodniej i centralnej części obszaru oddziaływania planowanej inwestycji. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji: Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 8-13 oraz 25-26 marca 2020 r. przeprowadzono dwie kontrole w zakresie botaniki dla przedmiotowego odcinka drogi DK 3. Głównym ich celem było określenie lokalizacji stanowisk chronionych gatunków geofitów. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji: Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Aktualne linki

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy aktualne linki do Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska: Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Środowiska
Czytaj ...

Analiza i prognoza ruchu

Szanowni Państwo, Informujemy, że zakończono prace nad analizą i prognozą ruchu na przedmiotowym odcinku DK3. Opracowanie zostało zaakceptowane i uzgodnione z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA w Warszawie  Opracowanie oraz pismo GDDKiA do pobrania poniżej: DK3 – Analiza i prognoza ruchu do pobrania Akceptacja GDDKiA do pobrania Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Wstępne warianty przebiegu Drogi Krajowej nr 3 wraz z obwodnicą Kaczorowa

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wstępne warianty przebiegu DK3 wraz z obwodnica Kaczorowa. Są to warianty orientacyjne, aktualnie analizowane i uściślane w celu wyboru najbardziej korzystnego z nich. Na chwile obecną preferowane są warianty: z tunelem – wariant 7bez tunelu – wariant 1 lub 2. Rysunek do pobrania w pdf tutaj Poniżej wykaz poszczególnych odcinków przedmiotowej inwestycji z planowanymi obiektami inżynierskimi: Informujemy również, że pod koniec III kwartału 2020 r. planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami terenów objętych przedmiotową inwestycją. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag co do planowanego przebiegu DK3 oraz obwodnicy Kaczorowa w komentarzach poniżej bądź pisemnie na adres naszego biura projektowego. W przypadku pisemnych wystąpień prosimy o wysyłanie także pisma do wiadomości GDDKiA Wrocław. Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Program budowy 100 obwodnic

Szanowni Państwo, informujemy, że inwestycja pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa” została wpisana do Rządowego Programu 100 obwodnic, przez co będzie traktowana jako zadanie priorytetowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach poniżej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36572/Program-budowy-100-obwodnic https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36575/Dolnoslaskie-obwodnice-w-krajowym-Programie-100-Obwodnic https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wojewodztwo-dolnoslaskie2 Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Generalny pomiar ruchu 2020

GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich 23 stycznia bieżącego roku rozpoczęli tegoroczny Generalny Pomiar Ruchu, który jest wykonywany co pięć lat. Więcej informacji tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36380/Rozpoczynamy-GPR-2020
Czytaj ...

www.gddkia.gov.pl