Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Zakres dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej

Rozpoczęły się prace nad uzupełniającą całoroczną inwentaryzacją przyrodniczą konieczną z uwagi na modyfikacje przebiegów wariantów, pojawienia się nowego wariantu W8 oraz zmiany przekroju poprzecznego drogi z 2+1 na 2×2.

Dodatkowe zakresy inwentaryzacji został przedstawiony na mapie dołączonej poniżej.

www.gddkia.gov.pl