Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Komunikacja miejscowości Mysłów

Szanowni Państwo,

W ramach uściślenia analizowanych rozwiązań zadania przedstawiamy uszczegółowiony przebieg drogi krajowej nr 3 wzdłuż miejscowości Mysłów. Załączone rysunki: rys. 1 oraz rys. 2 są aktualne na dzień 22.12.2021 r.

Sprostowanie

W związku z licznymi uwagami od mieszkańców miejscowości Mysłów chcielibyśmy poinformować Państwa, że zakres rozwiązań dodatkowych jezdni wzdłuż ww. miejscowości był celowy. Jezdnie te na końcowym odcinku Mysłowa (od skrzyżowania drogi krajowej nr 3 z drogą powiatową 2826D) – zgodnie z kilometrażem drogi głównej w zależności od wariantu obwodnicy są różne. Informujemy, że ich przebieg zostanie pokazany na planach sytuacyjnych przedstawiających poszczególne warianty obwodnicy, w późniejszym etapie opracowywania projektu.


www.gddkia.gov.pl