Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu

Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie Ministerstwa Infrastruktury znajdują się nowe „Wzorce i standardy” (WiS) rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. Wszelkie informacje oraz same wzorce i standardy dostępne są na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach

www.gddkia.gov.pl