Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Sierpień 2022 – Uzupełniające konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Od 24.08.2022 r. – 06.09.2022 r. na stronie internetowej zadania ( www.dk3-bolkow-jeleniagora.pl ) będą dostępne, materiały informacyjno – konsultacyjne.  Konsultacją te są wynikiem opracowania nowego wariantu przebiegu obwodnicy miejscowości Kaczorów. Wariant ten powstał jako odpowiedź na uwagi, które były przekazywane w poprzednich spotkaniach informacyjnych (odbywających się w dniach 30.11.2020r. – 11.12.2020r.).

W tym okresie czasu tj. 24.08.2022 r. – 06.09.2022 r wypełnione i własnoręcznie podpisane ankiety wyrażające opinie, uwagi i wnioski wobec wariantu W8 obwodnicy należy kierować drogą elektroniczną do Wykonawcy dokumentacji projektowej, tj. firmy Databout Sp. z o. o. na adres e-mailowy : dk3@databout.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Databout Sp. z o.o. (dawniej WYG International Sp. z o.o.) al. Armii Krajowej 80 (piętro 6), 35-307 Rzeszów.

Wszystkie podpisane i uzupełnione wnioski oraz zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione. Zgodnie z RODO podane dane osobowe w ankiecie będą przechowywane u Wykonawcy i Zamawiającego. Podanie jest dobrowolne i służy celom identyfikacji Właścicieli nieruchomości wyłącznie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które zostały zamieszczone na stronie internetowej (orientacja przedstawiające wszystkie warianty obwodnicy, orientacja przedstawiająca wariant obwodnicy W8 oraz plan sytuacyjny).  Ponadto zachęcamy do czynnego udziału w przedmiotowych konsultacjach oraz wyrażania konstruktywnych uwag w zakresie rozwiązań projektowych dla wariantu obwodnicy W8.

Dokumenty do pobrania:

*Informujemy że mapa ewidencyjna na planach sytuacyjnych udostępnionych w ramach uzupełniających spotkań informacyjnych ma charakter poglądowy i ulegnie aktualizacji na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej.
**Ankieta jest w wersji edytowalnej oraz pdf. Po jej otwarciu w jej treści prosimy o wypełnienie w zakresie Państwa danych, odpowiedzi na przedstawione pytania oraz o zapisanie opinii na temat proponowanego wariantu rozwiązań projektowych wraz z uzasadnieniem. Ankietę należy wypełnić w miejscach do tego przeznaczonych, proszę jej nie modyfikować. W przypadku modyfikacji ankieta nie zostanie rozpatrzona.
***Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres email dk3@databout.pl w postaci obrazu elektronicznego (skan lub zdjęcie) lub tradycyjną pocztą na adres: Databout Sp. z o.o. (dawniej WYG International Sp. z o.o.) al. Armii Krajowej 80 (piętro 6), 35-307 Rzeszów z podpisem osoby wypełniającej.
****Informujemy, że ankieta w zakresie rozwiązań projektowych ingerujących w działki prywatne, powinna zostać wypełniona i podpisana przez Właściciela / Właścicieli nieruchomości.

www.gddkia.gov.pl