Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Mapa inwestycji

Wstępne warianty przebiegu Drogi Krajowej nr 3 wraz z obwodnicą Kaczorowa

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane warianty przebiegu DK3 wraz z obwodnicą Kaczorowa. Omawiane warianty, w dalszym ciągu są uściślane w celu wyboru najbardziej korzystnego z nich pod względem społecznym, ekologicznym i finansowym. Na chwilę obecną do dalszego opracowania zostały wybrane następujące warianty: 2, 6, 7 oraz 8. Poniżej przebiegi ww. wariantów:

Dla każdego z wybranych wariantów opracowano zestawienie obiektów inżynierskich:  

www.gddkia.gov.pl