Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Linki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu
Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław

STAROSTWA POWIATOWE:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra

URZĘDY MIAST I GMIN:

Urząd Gminy Bolków
ul. Rynek 1, 59-420 Bolków

Urząd Gminy Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

Urząd Miasta Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

POZOSTAŁE:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac Europejski 2, 00–844 Warszawa

Ministrestwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. B. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

Instytut Rozwoju Terytorialnego
Dawida 1a, 50-527 Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
ul. Poprzeczna 1, Krosno Odrzańskie

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24, 26, 53-333 Wrocław

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Cyfryzacji 
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław

Dolnośląski urząd celno-skarbowy we Wrocławiu
ul. Stacyjna 10, 53-613 Wrocław

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław

www.gddkia.gov.pl