Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Szczegółowy raport ze Spotkań Informacyjnych oraz odpowiedzi projektanta

Po zakończeniu Spotkań Informacyjnych, wszelkie uwagi zawarte w nadesłanych wnioskach, ankietach oraz pismach zostały indywidualnie przeanalizowane w sposób szczegółowy. W załączonych plikach znajdują się odpowiedzi projektanta odnoszące się do każdej ankiety indywidualnie oraz raport z przedmiotowych spotkań.www.gddkia.gov.pl