Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Grudzień 2020

Szanowni Państwo, informujemy że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa spotkania informacyjne dla przedmiotowej inwestycji odbędą się w sposób elektroniczny.

Od 30.11 – do 11.12.2020 r. na stronie internetowej zadania będą dostępne materiały informacyjno – konsultacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta. W tym czasie wypełnione i własnoręcznie podpisane ankiety wyrażające opinię, uwagi i wnioski wobec wstępnie przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą elektroniczną do Wykonawcy dokumentacji projektowej, tj. firmy Databout Sp. z o.o. na adres mailowy: dk3@databout.pl. Wszystkie podpisane i uzupełnione wnioski oraz zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione. Zgodnie z RODO podane dane osobowe w ankiecie będą przechowywane u Wykonawcy i Zamawiającego. Podanie jest dobrowolne i służy celom identyfikacji Właścicieli nieruchomości wyłącznie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

Dodatkowo w dniach 30.11 – 04.12.2020 r. (w godzinach 10:00 – 13:00) oraz 02.12.2020 r. (w godzinach 15:00 – 18:00) prowadzony będzie dyżur telefoniczny przez Wykonawcę dokumentacji projektowej pod numerem telefonu: 17 785 34 12.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami, liczymy na czynny udział w przedmiotowych spotkaniach informacyjnych oraz konstruktywne sugestie i uwagi w zakresie rozwiązań projektowych.

W nawiązaniu do Państwa pytań podczas spotkań informacyjnych zaznaczamy, że zgodnie z treścią przedmiotowego zamówienia inwestycja dotyczy jedynie rozbudowy drogi krajowej nr 3 po istniejącym śladzie oraz lokalnie budowy nowego odcinka (obwodnica Kaczorowa).

Uprzejmie informujemy że, w dniu 01.12.2020 zaktualizowano materiały do pobrania poniżej. Zmiany jakie dokonano:

  • dodano rysunek „0. Orientacja”,
  • nieznacznie zmodyfikowano część audio prezentacji multimedialnej „5. Prezentacja-video”,
  • wprowadzono kosmetyczne zmiany na rysunkach 1 ÷ 3.

Informujemy że mapa ewidencyjna na planach sytuacyjnych udostępnionych w ramach spotkań informacyjnych ma charakter poglądowy i ulegnie aktualizacji na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej.
Ankieta jest w wersji edytowalnej oraz pdf. Po jej otwarciu w jej treści prosimy o wypełnienie w zakresie Państwa danych, odpowiedzi na przedstawione pytania oraz o zapisanie opinii na temat proponowanych wariantów rozwiązań projektowych wraz z uzasadnieniem. Ankietę należy wypełnić w miejscach do tego przeznaczonych, proszę jej nie modyfikować. W przypadku modyfikacji ankieta nie zostanie rozpatrzona.
Wypełnioną ankietę należy przesłać wyłącznie na adres email dk3@databout.pl w postaci obrazu elektronicznego (skan lub zdjęcie) z podpisem osoby wypełniającej.
Informujemy, że ankieta w zakresie rozwiązań projektowych ingerujących w działki prywatne, powinna zostać wypełniona i podpisana przez Właściciela / Właścicieli nieruchomości.
Rozpatrzenie ankiet zostanie przedstawione w formie Raportu ze spotkań informacyjnych, który będzie zamieszczony na stronie internetowej po ich przeanalizowaniu przez Wykonawcę projektu oraz Zamawiającego (GDDKiA).

Uprzejmie informujemy że w dniu 26.02.2021 r. zaktualizowano materiały do pobrania poniżej. Zmiany jakie dokonano:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.03.2021 zaktualizowano materiały do pobrania poniżej. Zmiany jakie dokonano:

www.gddkia.gov.pl