Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności do dnia 28.06.2024 r.

Szanowni Państwo,

W zakładce AKTY PRAWNE zamieszczone zostało Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 04.06.2024 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych dotyczących dróg publicznych o znaczeniu obronnym.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Treść Zarządzenia dostępna jest również w poniższych pozycjach:

Dziennik_Urzędowy_MI_poz_ 28_2024

Dziennik_Urzędowy_MI_poz_28_2024_ załącznik

www.gddkia.gov.pl