Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Zestawienie obiektów inżynierskich dla poszczególnych wariantów obwodnic

Szanowni Państwo,

W ramach uszczegółowienia obecnie analizowanych wariantów obwodnicy Kaczorowa, przedstawiamy krótką charakterystykę obiektów inżynierskich poszczególnych przebiegów (charakterystyka może ulec zmianie, ze względu na trwającą analizę sytuacyjno-wysokościową dla przekroju docelowego 2×2):

• Wariant 2

– Szacunkowa długość oraz wysokość estakad

E1 – długość: 330 m, wysokość: 13,0 m

E2 – długość: 2 480 m, wysokość: 104,0 m

• Wariant 6

– Szacunkowa długość oraz wysokość estakad

E1 – długość: 540 m, wysokość: 22,0 m

E2 – długość: 75 m, wysokość: 10,5 m

E3 – długość: 235 m, wysokość: 16,5 m

Szacunkowa długość tunelu

T1 – długość: 555 m

• Wariant 7

– Szacunkowa długość oraz wysokość estakad

E1 – długość: 990 m, wysokość: 36,0 m

E2 – długość: 300 m, wysokość: 15,5 m

Szacunkowa długość tunelu

T1 – długość: 340 m

• Wariant 8

– Szacunkowa długość oraz wysokość estakad

E1 – długość: 1320 m, wysokość: 44,5 m

Obecne rozwiązania dla wariantów 6, 7 i 8 wymuszają korektę sytuacyjno-wysokościową odcinka C, dlatego pierwotny przebieg odcinka C dla przekroju 2+1 nie należy utożsamiać z obecnymi rozwiązaniami.

Ponadto została zaktualizowana zakładka „MAPA INWESTYCJI”.

Link do zakładki: http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl/mapa-inwestycji/

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl