Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Nowy wariant obwodnicy oraz modyfikacja przekroju poprzecznego

Szanowni Państwo,

W ramach uszczegółowienia dotychczasowych rozwiązań pojawiła się nowa koncepcja przebiegu obwodnicy Kaczorowa – wariant W8 – będący „kompromisem” pomiędzy przedstawionymi na spotkaniach informacyjnych wariantami W2, W6 i W7.

Trwają również prace projektowe związane ze zmianą wyjściowych założeń w zakresie przekroju poprzecznego drogi. Dotychczasowy przekrój „2+1” zastąpiono „docelowym 2×2”. Przewiduje się realizację dwóch jezdni na odcinku koniec obwodnicy Kaczorowa – Jelenia Góra (ul. Wrocławska). Pozostały poprzedzający odcinek DK3 planowany jest do wykonania w sposób dający możliwość potencjalnego etapowania trasy do przekroju docelowego w przyszłości.

Poniżej znajduje się orientacja z naniesionym przebiegiem obwodnicy W8 oraz rysunek z przekrojem docelowym 2×2.

W zakładce O PROJEKCIE -> HARMONOGRAM dostępna jest zaktualizowana wersja harmonogramu prac.

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl