Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Przejmowanie nieruchomości

Przejmowanie nieruchomości pod drogi krajowe, pobierz plik

www.gddkia.gov.pl