Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności do dnia 24.04.2024 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy garść informacji na temat proponowanego zabezpieczenia akustycznego inwestycji

Analiza oddziaływania akustycznego projektowanego przedsięwzięcia wykazała, że eksploatacja drogi spowoduje występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dziennej i nocnej na terenach chronionych przed hałasem.

W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej na etapie realizacji planowana jest budowa ekranów akustycznych, które pełnić będą rolę bariery przez hałasem. Do ich konstrukcji proponuje się zastosowanie elementów pochłaniających, dodatkowo w miejscach ich występowania – w celu lepszego wkomponowania ekranów w otaczający krajobraz – zaproponowano posadzenie roślin pnących.

Orientacyjną lokalizację ekranów akustycznych względem przebiegu wariantu rekomendowanego W8 przedstawia poniższa tabela:

OznaczenieUsytuowanie strona DK3Szacunkowy kilometraż początku zabezpieczeniaDługość
[m]
Wysokość
[m]
Typ ekranu
E1Prawa439+1251605Pochłaniający
RE1Prawa439+400150Rezerwa pod ekran
RE2Prawa443+58066Rezerwa pod ekran
E2Prawa443+890904Pochłaniający
E3Prawa445+475774Pochłaniający
E4Prawa445+935964Pochłaniający
E5Prawa446+050824Pochłaniający
E6Lewa446+2601346Pochłaniający
E7Lewa450+675604Pochłaniający
E8Lewa450+770844Pochłaniający
RE3Lewa451+130111Rezerwa pod ekran
RE4Lewa451+910131Rezerwa pod ekran

Na planach sytuacyjnych ekrany oraz rezerwa pod ekrany akustyczne oznaczona – zgodnie z legendą:

Link do planu sytuacyjnego: plany-sytuacyjne-W8

www.gddkia.gov.pl