Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności

Zestawienie obiektów inżynierskich dla poszczególnych wariantów obwodnic

Szanowni Państwo, W ramach uszczegółowienia obecnie analizowanych wariantów obwodnicy Kaczorowa, przedstawiamy krótką charakterystykę obiektów inżynierskich poszczególnych przebiegów (charakterystyka może ulec zmianie, ze względu na trwającą analizę sytuacyjno-wysokościową dla przekroju docelowego 2x2): • Wariant 2 - Szacunkowa długość oraz wysokość estakad E1 – długość: 330 m, wysokość: 13,0 m E2 – długość: 2 480 m, wysokość: 104,0 m • Wariant 6 - Szacunkowa długość oraz wysokość estakad E1 – długość: 540 m, wysokość: 22,0 m E2 – długość: 75 m, wysokość: 10,5 m E3 – długość: 235 m, wysokość: 16,5 m Szacunkowa długość tunelu T1 – długość: 555 m • Wariant 7 - Szacunkowa długość oraz wysokość estakad E1 – długość: 990 m, wysokość: 36,0 m E2 – długość: 300 m, wysokość: 15,5 m Szacunkowa długość tunelu T1 – długość: 340…
Czytaj ...

Nowy wariant obwodnicy oraz modyfikacja przekroju poprzecznego

Szanowni Państwo, W ramach uszczegółowienia dotychczasowych rozwiązań pojawiła się nowa koncepcja przebiegu obwodnicy Kaczorowa – wariant W8 - będący „kompromisem” pomiędzy przedstawionymi na spotkaniach informacyjnych wariantami W2, W6 i W7. Trwają również prace projektowe związane ze zmianą wyjściowych założeń w zakresie przekroju poprzecznego drogi. Dotychczasowy przekrój „2+1” zastąpiono „docelowym 2x2”. Przewiduje się realizację dwóch jezdni na odcinku koniec obwodnicy Kaczorowa - Jelenia Góra (ul. Wrocławska). Pozostały poprzedzający odcinek DK3 planowany jest do wykonania w sposób dający możliwość potencjalnego etapowania trasy do przekroju docelowego w przyszłości. Poniżej znajduje się orientacja z naniesionym przebiegiem obwodnicy W8 oraz rysunek z przekrojem docelowym 2x2. W zakładce O PROJEKCIE -> HARMONOGRAM dostępna jest zaktualizowana wersja harmonogramu prac. Rys.-0-OrientacjaPobierz Rys.-1-Przekrój-2x2Pobierz Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Proces przejmowania nieruchomości pod budowę drogi krajowej

Szanowni Państwo, Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został opisany proces przejmowania nieruchomość pod budowę drogi krajowej. Link do tych informacji znajduje się poniżej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41210/Jak-przebiega-proces-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosci-przejete-pod-budowe-drog-krajowych Ponadto informacja na temat procesu przejmowania nieruchomości pod budowę dróg krajowych można przeczytać w zakładce „PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI” na stronie przedmiotowego zadania. Link do zakładki: http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl/przejmowanie-nieruchomosci/   Zachęcamy do zapoznania się z nim. Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Korekta przebiegu przez rezerwat przyrody Buki Sudeckie

Szanowni Państwo, W dniu 26.02.2021 r. na Radzie Technicznej nr 11, na podstawie ustaleń z Zamawiającym GDDKiA O. Wrocław oraz GDDKiA Warszawa zaakceptowano korektę przebiegu DK3 na odcinku przejścia przez rezerwat przyrody „Buki Sudeckie” (km 441+100 ÷ km 442+142). Zmiana polega na wyprostowaniu przebiegu mającym na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu przejazdu z nieco bardziej inwazyjnym wyjściem poza istniejący pas drogowy. Plany: sytuacyjny oraz orientacyjny przedmiotowej korekty udostępniono w linkach poniżej. Rys.-0-OrientacjaPobierz Rys.-1-Plan-sytuacyjnyPobierz Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Podsumowanie inwentaryzacji przyrodniczej

W listopadzie 2020 roku zakończono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą na obszarze planowanej inwestycji. Podsumowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest dostępne do pobrania z poniższego linku: Podsumowanie-inwentaryzacji-przyrodniczejPobierz Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Spotkania informacyjne – aktualizacja

Szanowni Państwo, W związku z trwającymi spotkaniami informacyjnymi w zakładce Spotkania informacyjne została wprowadzona aktualizacja materiałów do pobrania: dodano rysunek „0. Orientacja”,nieznacznie zmodyfikowano część audio prezentacji multimedialnej „5. Prezentacja-video”,wprowadzono kosmetyczne zmiany na rysunkach 1 ÷ 3. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach. Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Spotkania informacyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji. Spotkania odbędą się w terminie od 30.11.2020 do 11.12.2020 r. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirus spotkania informacyjne odbędą się w sposób zdalny. Wszystkie materiały informacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania oraz ankieta jak również niezbędne informacje dotyczące przebiegu spotkań zostały zamieszczone w zakładce spotkania informacyjne Informujemy że mapa ewidencyjna na planach sytuacyjnych udostępnionych w ramach spotkań informacyjnych ma charakter poglądowy i ulegnie aktualizacji na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej. Wypełnione i podpisane ankiety wyrażające opinie, uwagi i wnioski wobec wstępnie przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą elektroniczną wyłącznie do Wykonawcy dokumentacji projektowej tj. firmy DATABOUT Sp. z o.o. na adres mailowy: dk3@databout.pl do dnia…
Czytaj ...

Informacja o planowanych spotkaniach informacyjnych

Szanowni Państwo, informujemy że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa spotkania informacyjne dla przedmiotowej inwestycji odbędą się w sposób elektroniczny. Od 30.11 – do 11.12.2020 r. na stronie internetowej zadania będą dostępne materiały informacyjno – konsultacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta. W tym czasie wypełnione i własnoręcznie podpisane ankiety wyrażające opinię, uwagi i wnioski wobec wstępnie przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą elektroniczną do Wykonawcy dokumentacji projektowej, tj. firmy Databout Sp. z o.o. na adres mailowy: dk3@databout.pl. Wszystkie podpisane i uzupełnione wnioski oraz zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione. Zgodnie z RODO podane dane osobowe w ankiecie będą przechowywane u…
Czytaj ...

Inwentaryzacja przyrodnicza

Sierpień był ostatnim miesiącem, w którym prowadzono inwentaryzację przyrodniczą na obszarze planowanej inwestycji. Badania w zakresie botaniki przeprowadzono w dniach 1-22 sierpnia. W ich trakcie w pierwszym tygodniu uzupełniano dane dotyczące flory i siedlisk terenów łąkowych. W kolejnych dwóch tygodniach większą uwagę poświęcono lasom, ich zróżnicowaniu, występowaniu chronionych siedlisk, roślin naczyniowych, mszaków i grzybów makroskopowych. Osobnym działaniem była ocena zasiedlenia drzew przydrożnych (w istniejącym śladzie DK3) przez chronione gatunki porostów. W dniach 8 – 11 sierpnia przeprowadzono też kontrole z zakresu zoologii oraz grzybów. Badania w szczególności obejmowały: - inwentaryzacja grzybów makroskopowych, - kontynuacja inwentaryzacji flory i siedlisk przyrodniczych, - kontynuacja rozpoznania zasiedlenia drzew przydrożnych przez porosty gatunków chronionych, - kontynuacja rozpoznania zasiedlenia drzew przydrożnych przez bezkręgowce gatunków chronionych, - inwentaryzacja ichtiofauny, - inwentaryzacja bezkręgowców wodnych, - inwentaryzacja ssaków ich…
Czytaj ...

www.gddkia.gov.pl