Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności

Analiza i prognoza ruchu

Szanowni Państwo, Informujemy, że zakończono prace nad ponowną analizą i prognozą ruchu w oparciu o GPR 2020/2021 na przedmiotowym odcinku DK3. Opracowanie zostało zaakceptowane i uzgodnione z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA w Warszawie.  Opracowanie oraz pismo GDDKiA do pobrania poniżej: DK3-Analiza-i-prognoza-ruchuPobierz Akceptacja-GDDKiAPobierz
Czytaj ...

Miejsca do kontroli i ważenia pojazdów

Szanowni Państwo, W plikach zamieszczonych poniżej zostały przedstawione rozwiązania sytuacyjne miejsc do kontroli i ważenia pojazdów (wraz z miejscami do przeładunku) na początkowym i końcowym odcinku zadania. Przedmiotowe miejsca zlokalizowane są : Przy punkcie gastronomicznym „Bar Kubuś” – służący również do obsługi podróżnychW strefie przemysłowej gminy Janowice Wielkie - przy projektowanym rondzie (lokalizacja ronda naprzeciwko drogi powiatowej nr 2775D) w miejscowości Radomierz. Informujemy, że w związku z trwającymi pracami nad uściśleniem opracowania przedstawione rozwiązania mogą ulec modyfikacji. Prezentowane rozwiązania są aktualne na dzień 30.03.2022. Rys.1Pobierz Rys.2Pobierz
Czytaj ...

Komunikacja miejscowości Mysłów

Szanowni Państwo, W ramach uściślenia analizowanych rozwiązań zadania przedstawiamy uszczegółowiony przebieg drogi krajowej nr 3 wzdłuż miejscowości Mysłów. Załączone rysunki: rys. 1 oraz rys. 2 są aktualne na dzień 22.12.2021 r. Sprostowanie W związku z licznymi uwagami od mieszkańców miejscowości Mysłów chcielibyśmy poinformować Państwa, że zakres rozwiązań dodatkowych jezdni wzdłuż ww. miejscowości był celowy. Jezdnie te na końcowym odcinku Mysłowa (od skrzyżowania drogi krajowej nr 3 z drogą powiatową 2826D) – zgodnie z kilometrażem drogi głównej w zależności od wariantu obwodnicy są różne. Informujemy, że ich przebieg zostanie pokazany na planach sytuacyjnych przedstawiających poszczególne warianty obwodnicy, w późniejszym etapie opracowywania projektu. Rys.1Pobierz Rys.2Pobierz
Czytaj ...

Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu

Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie Ministerstwa Infrastruktury znajdują się nowe „Wzorce i standardy” (WiS) rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. Wszelkie informacje oraz same wzorce i standardy dostępne są na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod poniższym linkiem:https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach
Czytaj ...

Szczegółowy raport ze Spotkań Informacyjnych oraz odpowiedzi projektanta

Po zakończeniu Spotkań Informacyjnych, wszelkie uwagi zawarte w nadesłanych wnioskach, ankietach oraz pismach zostały indywidualnie przeanalizowane w sposób szczegółowy. W załączonych plikach znajdują się odpowiedzi projektanta odnoszące się do każdej ankiety indywidualnie oraz raport z przedmiotowych spotkań. TOM-I.III_.I.-TABELARYCZNE-ZESTAWIENIE-WNIOSKÓW-I-PROTESTÓW-MIESZKAŃCÓW-WRAZ-Z-ODPOWIEDZIAMI-PROJEKTANTAPobierz TOM-I.III_.II_.-TABELARYCZNE-ZESTAWIENIE-PISM-WRAZ-Z-ODPOWIEDZIAMI-PROJEKTANTAPobierz Raport-z-SI-RODOPobierz
Czytaj ...

Zakres dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej

Rozpoczęły się prace nad uzupełniającą całoroczną inwentaryzacją przyrodniczą konieczną z uwagi na modyfikacje przebiegów wariantów, pojawienia się nowego wariantu W8 oraz zmiany przekroju poprzecznego drogi z 2+1 na 2x2. Dodatkowe zakresy inwentaryzacji został przedstawiony na mapie dołączonej poniżej. Zakres-inwentaryzacji-uzupełniajacejPobierz
Czytaj ...

www.gddkia.gov.pl