Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności

Podsumowanie uzupełniających konsultacji społecznych

Szanowni Państwo, w dniach 24.08. – 06.09.2022 roku w formie zdalnej odbyły się uzupełniające konsultacje społeczne dotyczące dodatkowego wariantu obwodnicy miejscowości Kaczorów – Wariantu W8. Wariant ten powstał jako wynik odbytych Spotkań Informacyjnych na przełomie listopada - grudnia 2020 r. Celem przeprowadzonych spotkań było zapoznanie lokalne społeczności i innych stron (np. organizacje ekologiczne) z nowym – czwartym przebiegiem rozbudowy drogi krajowej nr 3, zebraniem uwag, spostrzeżeń dotyczących inwestycji, analiza i ewentualne uwzględnienie zgłoszeń wniosków, protestów oraz opinii. W trakcie spotkań mieszkańcy złożyli ankiety lub protesty w ilości 60 szt. Łącznie swoje zdanie wyraziło 65 osób. Na poniższym wykresie przedstawiono stanowisko mieszkańców w stosunku do budowy wariantu W8: Uwaga: - Mieszkańcy, którzy w opiniowaniu wyrazili swoje zdanie 2 razy zostali uwzględnieni w zestawieniach tylko jeden raz., - Powyższy wykres nie uwzględnia…
Czytaj ...

Spotkania koordynacyjne

Szanowni Państwo, W dniu 22.08.2022r. w formie hybrydowej odbyło się spotkanie koordynacyjne z interesariuszami. Część interesariuszy brało udział w formie wideokonferencji, pozostałe osoby były obecne w siedzibie Obwodu Utrzymania Dróg Bolków Oddział we Wrocławiu. Wśród zebranych osób byli przedstawiciele Zamawiające (GDDKiA o. Wrocław), Wykonawcy oraz jednostek bezpośrednio zainteresowanych przedmiotową inwestycją. Na początku Wykonawca przedstawił prezentację multimedialną, która charakteryzowała stan istniejący drogi, problemy terenowe, lokalizację w obrębie jednostek samorządowych oraz stan projektowy inwestycji. Kolejnym etapem spotkania była dyskusja z interesariuszami. Osoby te chętnie zadawały pytania na temat opracowania oraz wnosiły uwagi do projektu. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z ww. spotkania:
Czytaj ...

Uzupełniające konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w uzupełniających konsultacjach społecznych dla przedmiotowej inwestycji. Odbędą się w terminie od 24.08.2022 do 06.09.2022 r. w sposób zdalny. Wszystkie materiały informacyjne takie jak: orientacja przedstawiające wszystkie warianty obwodnicy, orientacja przedstawiająca wariant obwodnicy W8 oraz plan sytuacyjny tego wariantu zostały zamieszczone w http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl/uzupelniajace-konsultacje-spoleczne/ Informujemy że mapa ewidencyjna na planach sytuacyjnych udostępnionych w ramach spotkań informacyjnych ma charakter poglądowy i ulegnie aktualizacji na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej. Wypełnione i podpisane ankiety wyrażające opinie, uwagi i wnioski wobec wstępnie przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą elektroniczną wyłącznie do Wykonawcy dokumentacji projektowej tj. firmy DATABOUT Sp. z o.o. na adres mailowy: dk3@databout.pl do dnia 06.08.2022 r
Czytaj ...

Komunikacja działek przyległych do opracowania

Szanowni Państwo, W ramach uszczegółowienia dotychczasowych rozwiązań przedstawiamy najnowsze plany sytuacyjne dla każdego wariantu obwodnicy (W2, W6, W7 i W8). Plany sytuacyjne przedstawiają skomunikowanie działek przyległych do projektowanej drogi krajowej nr 3. Informujemy, że prezentowane rozwiązania są aktualne na dzień 28.07.2022 r. Pliki do pobrania: Rys.-1-wariant-W2-wariant-beztunelowyPobierz Rys.-2-wariant-W6-wariant-tunelowyPobierz Rys.-3-wariant-W7-wariant-tunelowyPobierz Rys.-4-wariant-W8-wariant-beztunelowyPobierz
Czytaj ...

Analiza i prognoza ruchu

Szanowni Państwo, Informujemy, że zakończono prace nad ponowną analizą i prognozą ruchu w oparciu o GPR 2020/2021 na przedmiotowym odcinku DK3. Opracowanie zostało zaakceptowane i uzgodnione z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA w Warszawie.  Opracowanie oraz pismo GDDKiA do pobrania poniżej: DK3-Analiza-i-prognoza-ruchuPobierz Akceptacja-GDDKiAPobierz
Czytaj ...

Miejsca do kontroli i ważenia pojazdów

Szanowni Państwo, W plikach zamieszczonych poniżej zostały przedstawione rozwiązania sytuacyjne miejsc do kontroli i ważenia pojazdów (wraz z miejscami do przeładunku) na początkowym i końcowym odcinku zadania. Przedmiotowe miejsca zlokalizowane są : Przy punkcie gastronomicznym „Bar Kubuś” – służący również do obsługi podróżnychW strefie przemysłowej gminy Janowice Wielkie - przy projektowanym rondzie (lokalizacja ronda naprzeciwko drogi powiatowej nr 2775D) w miejscowości Radomierz. Informujemy, że w związku z trwającymi pracami nad uściśleniem opracowania przedstawione rozwiązania mogą ulec modyfikacji. Prezentowane rozwiązania są aktualne na dzień 30.03.2022. Rys.1Pobierz Rys.2Pobierz
Czytaj ...

www.gddkia.gov.pl