Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

DK3 – Aktualizacja na dzień 26.03.2024 r.

Szanowni Państwo,


Przekrój Drogi Głównej (DK3) w odcinku realizacyjnym będzie wykonywany jako dwujezdniowy 2×2 z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem dzielącym. Ze względu na przebieg trasy w wykopie lub nasypie oraz konieczność skomunikowania sąsiadujących działek poprzez dodatkowe jezdnie, szerokość pasa drogowego zostanie dostosowana do warunków lokalnych. Ogólny opis przekroju prezentujemy poniżej na załączonych schematach.
Dla obsługi ruchu lokalnego, bezpiecznego przekraczania przeszkód oraz umożliwienia migracji zwierząt zaprojektowano obiekty mostowe (wiadukty i estakady), przejazdy gospodarcze oraz przepusty i przejścia dla zwierząt.
Poniższa tabela zawiera wykaz planowanych do budowy obiektów inżynierskich.

Nazwa obiektu

Przybliżony kilometraż

Rodzaj obiektu

Opis przeszkody

Funkcja ekologiczna

WD-A-01

437+486

WD

droga

brak

PZDdz-A-02

438+048

WD

szlak migracji zw. dużych, ciek

PZDdz

PZDsz-A-03

440+360

WD

szlak migracji zw. średnich, ciek

PZDsz

PZDdz-B-01

441+437

WD

szlak migracji zw. dużych, ciek

PZDdz

PZŁ-C-03

444+383

P

szlak migracji płazów

PZŁ

ED-W8-01

446+309

ED

szlak migracji zwierząt, siedlisko poczwarówki, droga dodatkowa, droga DW328; linia kolejowa 776 Marciszów – Wojcieszów Górny

PZDd

WD-W8-02

449+959

WD

DK3

brak

Przejście dla pieszych

451+187

Przejście dla pieszych

DK3

brak

PZŁc-E-02

452+003

P

szlak migracji płazów, ciek

PZŁc

W celu zapewnienia dostępności do przyległych terenów zaprojektowano szereg dróg serwisowych (dodatkowych jezdni). Jezdnie te, wraz z przebudowywanymi fragmentami dróg poprzecznych zaplanowano jako drogi o nawierzchni bitumicznej (w pobliżu przejść dla zwierząt – jezdnie o nawierzchni z kruszywa).
W ramach projektu przewidziana została również przebudowa istniejących cieków wodnych oraz budowa zbiorników retencyjnych, które stanowić będą element odwodnienia projektowanej trasy.

www.gddkia.gov.pl