Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Prognozy ruchu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończono prace nad ponowną analizą i prognozą ruchu w oparciu o GPR 2020/2021 na przedmiotowym odcinku DK3. Opracowanie zostało zaakceptowane i uzgodnione z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA w Warszawie.  Opracowanie oraz pismo GDDKiA do pobrania poniżej:

www.gddkia.gov.pl