Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Akty prawne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny (gddkia.gov.pl)

– archiwum, aktualizowane zarządzeniami GDDKiA  

Dla wykonawców i podwykonawców (nowy link):

Dla wykonawców i podwykonawców – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wzorce i standardy WiS:

O wzorcach i standardach (WiS) – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

WiS przekazane do konsultacji (w dniach 06.10.2020 – 27.10.2020), wg których można projektować:

Konsultacje publiczne – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wytyczne dla branży drogowej:

WR-D – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

WR-D-23
Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu

WR-D-41-3
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych

WR-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych

Wytyczne dla branży mostowej:

WR-M – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ustawy:

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowegoUstawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Rozporządzenia:

Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu dróg

Zarządzenia:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/911/akty-prawne

Opracowania rekomendowane przez Ministra Infrastruktury:

Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych

Wytyczne poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego

Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego

www.gddkia.gov.pl