Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Wizualizacja wariantów obwodnic

Szanowni Państwo,  Poniżej prezentujemy Państwu aktualną wizualizację przebiegu projektowanej drogi krajowej dla wariantu preferowanego W8, a także przebieg alternatywnych obwodnic W2, W6 oraz W7www.gddkia.gov.pl