Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Posiedzenie ZOPI wraz z wizualizacją dla etapu STEŚ

Szanowni Państwo,

W dniu 22.11.2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Część interesariuszy uczestniczyła stacjonarnie w siedzibie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu, pozostali w formie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części: pierwsza, ogólna przy uczestnictwie przedstawicieli Zamawiającego (GDDKiA o. Wrocław), Wykonawcy oraz jednostek bezpośrednio zainteresowanych przedmiotową inwestycją; druga część szczegółowa przy udziale GDDKiA oraz Ministerstwa.

Przedmiotem rozmów była prezentacja inwestycji, głównych założeń, planowanych wariantów wraz z omówieniem i podsumowaniem etapu STEŚ.

Na spotkaniu przedstawiona została wizualizacja obrazująca zaproponowane rozwiązania projektowe oraz przyległy teren. 

W poniższym linku dostępna do podglądu:

www.gddkia.gov.pl