Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Uzupełniające konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w uzupełniających konsultacjach społecznych dla przedmiotowej inwestycji. Odbędą się w terminie od 24.08.2022 do 06.09.2022 r. w sposób zdalny.

Wszystkie materiały informacyjne takie jak: orientacja przedstawiające wszystkie warianty obwodnicy, orientacja przedstawiająca wariant obwodnicy W8 oraz plan sytuacyjny tego wariantu zostały zamieszczone w http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl/uzupelniajace-konsultacje-spoleczne/

Informujemy że mapa ewidencyjna na planach sytuacyjnych udostępnionych w ramach spotkań informacyjnych ma charakter poglądowy i ulegnie aktualizacji na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej.
Wypełnione i podpisane ankiety wyrażające opinie, uwagi i wnioski wobec wstępnie przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą elektroniczną wyłącznie do Wykonawcy dokumentacji projektowej tj. firmy DATABOUT Sp. z o.o. na adres mailowy: dk3@databout.pl do dnia 06.08.2022 r

www.gddkia.gov.pl