Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Odwodnienie DK3

Szanowni Państwo,

W dniu 26.01.2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictw, GDDKiA oraz zespołu Wykonawcy, którego celem było zaprezentowanie oraz omówienie szczegółowych rozwiązań technicznych w zakresie odwodnienia drogi: lokalizacji zbiorników retencyjnych oraz miejsc zrzutu wód opadowych i roztopowych na tereny leśne.

Przedstawione rozwiązania zostały szczegółowo omówione przez Projektanta oraz udzielono wyczerpujące odpowiedzi na uwagi oraz sugestie dot. lokalizacji, sposobu odprowadzania oraz możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury wodno-melioracyjnej znajdującej się na terenach leśnych.

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem Aplikacji Microsoft Teams. Na tę chwilę nanoszone są uzupełnienia i uszczegółowienia rozwiązań. W załączeniu przekazujemy warianty tras, rysunki: W2, W6, W7 oraz W8 – aktualne na dzień 27.01.2023 r.

www.gddkia.gov.pl