Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Spotkania koordynacyjne

Szanowni Państwo,

W dniu 22.08.2022r. w formie hybrydowej odbyło się spotkanie koordynacyjne z interesariuszami. Część interesariuszy brało udział w formie wideokonferencji, pozostałe osoby były obecne w siedzibie Obwodu Utrzymania Dróg Bolków Oddział we Wrocławiu. Wśród zebranych osób byli przedstawiciele Zamawiające (GDDKiA o. Wrocław), Wykonawcy oraz jednostek bezpośrednio zainteresowanych przedmiotową inwestycją.

Na początku Wykonawca przedstawił prezentację multimedialną, która charakteryzowała stan istniejący drogi, problemy terenowe, lokalizację w obrębie jednostek samorządowych oraz stan projektowy inwestycji. Kolejnym etapem spotkania była dyskusja z interesariuszami. Osoby te chętnie zadawały pytania na temat opracowania oraz wnosiły uwagi do projektu.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z ww. spotkania:

www.gddkia.gov.pl