Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualizacja rozwiązań projektowych sierpień 2023 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy plany sytuacyjne przebiegu drogi krajowej nr 3 w wariantach obwodnicy Kaczorowa W2, W6, W7 oraz W8.

Rysunki prezentują stan zaawansowania stan prac na dzień 23.08.2023 r.
Ostateczne rozwiązania projektowe etapu STEŚ będą wynikiem ustaleń i uzgodnień przyjętych na planowanym posiedzeniu KOPI.

Link do podglądu:

www.gddkia.gov.pl