Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności do dnia 29.05.2023 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej wykaz działań prowadzonych w miesiącu maj:

  • kontynuacja prac projektowych w tym: uszczegóławianie rozwiązań środowiskowych,
  • analiza i weryfikacja rozwiązań z uwagi na wnioski dotyczące planowanej infrastruktury (analiza możliwości wykonania bezkolizyjnego przejścia dla pieszych oraz zmiany lokalizacji zbiorników retencyjnych),

Równolegle z powyższymi działaniami zespół projektowy udziela wyjaśnień oraz wprowadza uszczegółowienia do opracowań opiniowanych przez Centralę GDDKiA (przed posiedzeniem KOPI).

www.gddkia.gov.pl