Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Program budowy 100 obwodnic

Szanowni Państwo, informujemy, że inwestycja pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa” została wpisana do Rządowego Programu 100 obwodnic, przez co będzie traktowana jako zadanie priorytetowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach poniżej:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36572/Program-budowy-100-obwodnic

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36575/Dolnoslaskie-obwodnice-w-krajowym-Programie-100-Obwodnic

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wojewodztwo-dolnoslaskie2

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl