Cykl życia inwestycji drogowej

Informujemy, że pod następującym linkiem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34339/Cykl-zycia-inwestycji-drogowej znajduje się artykuł dotyczący „Cyklu życia inwestycji drogowej”.
Czytaj ...

Zakres zadania

Przedmiotem opracowania zleconego przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział we Wrocławiu jest wykonanie Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”. W ramach realizacji projektu Wykonawca wykonuje opracowania w zakresie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) dla Obwodnicy Kaczorowa oraz materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem opracowania STEŚ jest dostarczenie Zamawiającemu wszelkich informacji koniecznych do wyboru optymalnego wariantu przebiegu obwodnicy Kaczorowa oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedstawionych zostanie kilka wariantów przebiegu obwodnicy, które następnie zostaną poddane analizie pod kątem wysokości nakładów, czasu realizacji, uwarunkowań lokalnych, ochrony przyrody i zabytków. Przebieg DK 3 na pozostałym odcinku objętym opracowaniem przebiegał będzie w znacznej większości po śladzie istniejącym, z ewentualną…
Czytaj ...