Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Wstępne warianty przebiegu Drogi Krajowej nr 3 wraz z obwodnicą Kaczorowa

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wstępne warianty przebiegu DK3 wraz z obwodnica Kaczorowa. Są to warianty orientacyjne, aktualnie analizowane i uściślane w celu wyboru najbardziej korzystnego z nich. Na chwile obecną preferowane są warianty:

 • z tunelem – wariant 7
 • bez tunelu – wariant 1 lub 2.

Rysunek do pobrania w pdf tutaj

Poniżej wykaz poszczególnych odcinków przedmiotowej inwestycji z planowanymi obiektami inżynierskimi:

Informujemy również, że w II kwartale 2020 r. planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami terenów objętych przedmiotową inwestycją. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag co do planowanego przebiegu DK3 oraz obwodnicy Kaczorowa w komentarzach poniżej bądź pisemnie na adres naszego biura projektowego. W przypadku pisemnych wystąpień prosimy o wysyłanie także pisma do wiadomości GDDKiA Wrocław.36 komentarze dotyczące “Wstępne warianty przebiegu Drogi Krajowej nr 3 wraz z obwodnicą Kaczorowa

 • Edekk

  I can see that your content probably doesn’t have much visits. Your posts are interesting, you only need more new readers. I know a method that can cause a viral effect on your website. Search in google: Jemensso’s tricks

 • Tulen

  Brawo w końcu coś się dzieje. Warianty 5,1 ;5,2;5,3; z tunelami jak najbardziej cisza , spokój i zima nie będzie zaskakiwać drogowców.

 • ALOJ

  Witam. Wariant 1, A1 ,A2, A3, A4 BYŁYBY NAJBARDZIEJ OPTYMALNE. JESTEŚMY MIESZKAŃCAMI KACZOROWA. CHCIELIBYŚMY NADAL ZACHOWAĆ CISZĘ I SPOKÓJ W OBSZARACH PODLEŚNYCH. W KOŃCU PO TO KUPILIŚMY TUTAJ DOMY.

 • Olgór

  Wariant 6 to jakiś poroniony pomysł puścić obwodnicę nad domami a w założeniu jest obwodnica w rejonie niezabudowanym a tu pomysł nad domami i co kto to wymyślił

 • mieszkaniec

  Witam,
  najlepsze warianty to 1 lub 2. Spełniają one swoją funkcję, jaką jest omijanie obszarów zabudowanych. Wariant 6 jest nieporozumieniem.

 • Najlepsze warianty dla Kaczorowa i Mysłowska to bezspornie 1 lub 2. Te warianty będą korzystne tak dla mieszkańców Kaczorowa jak i Mysłowa. Pozwolą też na odsunięcie hałaśliwego ruchu od siedlisk ludzkich z jednoczesnym zachowaniem walorów przyrodniczo turystycznych jako szansy rozwoju dla słabo dochodowych okolic tych wsi. Nie bez znaczenia pozostaje zdrowie mieszkańców.

 • Maryla

  Warianty od 3 do 7 są nieracjonalne ponieważ uwzględniają jedynie obejście samego Kaczorowa po czym cały ruch skupiałby się nadal wzdłuż wsi Mysłów który już teraz cierpi na skutek nadmiernego hałasu pochodzącego z istniejącej drogi DK3. Dlatego najbardziej racjonalnym wariantem jest wariant 1 lub 2.

 • Marcin

  Najlepszych wariantem jest 4a, który zamyka temat hałasu, bardzo poprawia bezpieczeństwo i najbardziej skraca czas dojazdu. Jedynie nieco wcześniej powinien odchodzić na południe do odcinka A4.
  Jak najbardziej zgodnie z wnioskami z Analizy i prognozy ruchu jedynym sensownym rozwiązaniem jest 2×2.

 • Łukasz

  Mój GŁOS idzie na wariant 1, który zapewni ciszę i bezpieczeństwo dla mieszkańców Kaczorowa i Mysłowa. Proszę przy pracach projektowych uwzględnić poprawę bezpieczeństwa przy SKRZYŻOWANIU w Radomierzu oraz zastosowanie rozwiązań ograniczających obecnie uciążliwy HAŁAS dla mieszkańców Radomierza.

 • Grzegorz

  Wariant 1 lub 2 wydają się najbardziej racjonalne ponieważ omijają zarówno Kaczorów, jak i Mysłów, których granice dzieli odległość zaledwie 1 km. Oznacza to, że racjonalnym jest poprowadzić obwodnicę omijającą również Mysłów, a nie tylko Kaczorów. W przypadku pozostałych wariantów, cały ruch skupiałby się bez zamian na początku Mysłowa, którego mieszkańcy już teraz cierpią z powodu nadmiernego ruchu na DK3. Za wariantami 1 lub 2 przemawia także fakt, że miejscowi rolnicy z Mysłowa już dziś mają problem z bezpiecznym przekraczaniem ruchliwej DK3 w celu dojazdu na swoje użytki rolne zlokalizowane po drugiej stronie DK3. Obwodnica wg wariantu 1 lub 2 załatwiłaby problemy obu miejscowości, a ponadto przebiegałaby w rejonie prawdopodobnie nieużytkowanym rolniczo tudzież z dala od terenów zamieszkałych.

 • Marek

  Wszyscy sie cieszą??? Nikt nie pyta się mieszkańców Radzimowic. Ja jako mieszkaniec Radzimowic wydałem świadomie miejsce do życia z dala od samochodów, a państwo mówią mi, że wariant 1 lub 2. Ja jestem za wariantem prowadzącym przy Kaczorowie.. mieszkańcy Kaczorowa i to na nim wygrają. Droga nr3 była w tej miejscowości, niech tam zostanie w wersji udogodnionej dla mieszkańców. Stracimy bardzo piękne tereny przyrodniczo krajobrazowe, nie mówiąc o finansach osób utrzymujących się z turystyki.

 • Paweł

  Wariant 1 i 2 sprawi że mieszkańcy Mysłowa będą mieli jedną droge „pod” wioska a druga „nad” nią wiec żaden z tych wariantów nie jest dobry. Jestem za wariantem 7.

 • Monika

  W rysunku na stronie jest dezinformacja. Wariant 1 i 2 zostały zamienione miejscami, w porównaniu do pdfu, który można pobrać. Także nie wiadomo, za którą wersją się opowiadamy, a która ostatecznie zostanie zrealizowana.
  Również na mapie dosłownie wycięto Radzimowice, ponad wariantami 1 i 2.
  Głosuję za 7.

 • Tomasz

  Każdy ma swój interes w tym aby ta obwodnica powstała. Ja jestem za wariantem nr 7. Mieszkaniec Kaczorowa. Proszę tych, którzy są za wariantami 1 i 2 aby zapamiętali, że interes własny nie musi niszczyć przyrody i urokliwych miejsc jakim są Radzimowice.

 • Anna

  Jestem za wariantem nr 7. Mieszkanka Radzimowic. Szkoda, że z mapy usunięto najbardziej zainteresowaną ( najbardziej poszkodowaną jeśli projekt 1 lub 2 dojdzie do realizacji) miejscowość Radzimowice. Dwadzieścia lat temu grupa ludzi postanowiła ochronić to miejsce, wykupując działki aż do rezerwatu Miłek. Po wejściu do Unii i uruchomieniu programu Natura 2000 poczuliśmy się wsparci w naszych działaniach i pewni, że już nic nie zagrozi zachowaniu tej enklawy. Przyrodnicy, ornitolodzy, podróżnicy, którzy byli w wielu miejscach świata zachwycają się wyjątkowością tego obszaru. Jeśli dojdzie do budowy tej obwodnicy przez Radzimowice zginą wszystkie chronione gatunki wraz z ludźmi, którzy tu mieszkają.

 • Paweł

  Jestem za rozwiązaniem nr 7. Mieszkam w Mysłowie i przykro słuchać jak mieszkańcy Kaczorowa i po części Mysłowa zrzucają swoje problemy z drogą nr 3 na mieszkańców Radzimowic.

 • Mieszkaniec

  Nie porozumienie z wariantem 1,2.Ucierpią Radzimowice i Okrajnik.Dwa wyjątkowe tereny ,które są centrum wypadowym na odpoczynek wielu przejezdnych jak i samych mieszkańców.A po za tym czy Ten drugi wspomniany teren ,czy to nie teren zalewowy?Zniszczymy hektary lasów i wyginą dziesiątki i tak już zagrożonych zwierząt.

 • I.

  Wariant 1 i 2-dwie najdłuższe trasy, co za tym idzie największa ingerencja w przyrodę oraz w mniejszość mieszkańców zamieszkujacych te tereny.

 • Kamila

  Najgorszy dla mieszkańców Mysłowa, Radzimowic i Okrajnika jest wariant 1 i2. Przy tych wariantach Mysłów znajdzie się w kleszczach pomiędzy dwoma drogami. Trasa nr 1 przechodzi w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Uniemożliwi to jakikolwiek rozwój wsi, nie mówiąc o hałasie i zrujnowanym środowisku. Mieszkańcy wsi już dzisiaj mają problemy z wodą, budowa drogi, wycięcie lasów może te problemy jeszcze pogłębić. Zniszczone zostaną cenne krajobrazowo i przyrodniczo tereny. W tych dwóch wariantach obwodnica jest najdłuższa i najkosztowniejsza w budowie.

 • Waldemar

  Wariant 7 jako jedyny nie ingeruje zbytnio w środowisko i jest najmniej inwazyjny. Budowa estakad (warianty 1, 2) oznacza ruinę dla środowiska i gigantyczne koszty – po to, żeby tak naprawdę zbudować obwodnicę Mysłowa – a przy okazji Kaczorowa. A jeśli chodzi o dojazd do pól po drugiej stronie istniejącej już drogi – wystarczy jedno rondo czy (ostatecznie) tunel czy wiadukt nad trasą. Tańsze, szybsze i nie niszczące przyrody.

 • mieszkaniec

  Jak najbardziej wariant 7 (z ekranami) jest najmniej inwazyjny dla pobliskich mieszkańców oraz środowiska. Wariant 1 i 2 spowoduje wielkie zniszczenia w przyrodzie, ucierpią piękne tereny. Często bywam w tym rejonie spacerując z rodziną i nie wyobrażam sobie przebiegu trasą 1 lub 2.

 • aaa

  Od Bolkowa do Jeleniej powinni dociągnąć S5 a nie kombinować. Jak się włodarze nie obudzą to planowane S5 skończy się w Bolkowie

 • Tomasz

  Dlaczego GDDKiA nie umieściła do tej pory aktualnych wariantów, które są rozpatrywane przez biuro projektowe WYG? Proszę państwa zostało ich 3. Wariant nr 1, nr 7 i nowy z tunelem ok. 2,5 km. Ja jestem za wariantem 7 i tym nowym, one najmniej ingerują w środowisko.

 • Kasia

  Jak można wyciąć część mapy! ? Kto to wgl projektował i zatwierdził? Ludzie tam są dwa rezerwaty przyrody i piękne zielone tereny a wy chcecie to zniszczyć?

 • Monika

  Faktycznie, czemu USUNĘLIŚCIE część mapy???!!! W tamtych miejscach występują gatunki zwierząt pod ochroną. Jak można niszczyć takie miejsce!!! ???

 • Michał

  Mieszkaniec Jeleniej. Wariant 1 i 2 są najwygodniejsze. Nie znam szczegółów dot. ochrony środowiska i zagrożonych gatunków. Budowa nowej drogi to zawsze pewien problem społeczny. Trzeba pogodzić wszystko i Wszystkich i najczęściej się nie da. Mam nadzieję że nowa droga powstanie i jak największa grupa osób będzie zadowolona.

 • L.

  Przepraszam bardzo, ale dla kogo najwygodniejsze? Dla ludzi, zwierząt i roślin, których pozbawia się warunków do życia?Dla ekosystemu, który się niszczy, bo drogi, samochody i asfalt są ważniejsze od dziewiczej polskiej przyrody?
  A potem na wakacje będzie się chciało jechać do nieskażonej natury, gdzie jest cisza i spokój i czyste powietrze, a tu d..pa! Bo takie miejsca znikają z mapy Polski szybciej, niż kończy się budowę nowych dróg.
  Ludzie, opamiętajcie się, bo zaasfaltują nam całą Polskę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

www.gddkia.gov.pl