Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Wstępne warianty przebiegu Drogi Krajowej nr 3 wraz z obwodnicą Kaczorowa

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wstępne warianty przebiegu DK3 wraz z obwodnica Kaczorowa. Są to warianty orientacyjne, aktualnie analizowane i uściślane w celu wyboru najbardziej korzystnego z nich. Na chwile obecną preferowane są warianty:

 • z tunelem – wariant 7
 • bez tunelu – wariant 1 lub 2.

Rysunek do pobrania w pdf tutaj

Poniżej wykaz poszczególnych odcinków przedmiotowej inwestycji z planowanymi obiektami inżynierskimi:

Informujemy również, że pod koniec III kwartału 2020 r. planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami terenów objętych przedmiotową inwestycją. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag co do planowanego przebiegu DK3 oraz obwodnicy Kaczorowa w komentarzach poniżej bądź pisemnie na adres naszego biura projektowego. W przypadku pisemnych wystąpień prosimy o wysyłanie także pisma do wiadomości GDDKiA Wrocław.

44 komentarze dotyczące “Wstępne warianty przebiegu Drogi Krajowej nr 3 wraz z obwodnicą Kaczorowa

 • Edekk

  I can see that your content probably doesn’t have much visits. Your posts are interesting, you only need more new readers. I know a method that can cause a viral effect on your website. Search in google: Jemensso’s tricks

 • Tulen

  Brawo w końcu coś się dzieje. Warianty 5,1 ;5,2;5,3; z tunelami jak najbardziej cisza , spokój i zima nie będzie zaskakiwać drogowców.

 • ALOJ

  Witam. Wariant 1, A1 ,A2, A3, A4 BYŁYBY NAJBARDZIEJ OPTYMALNE. JESTEŚMY MIESZKAŃCAMI KACZOROWA. CHCIELIBYŚMY NADAL ZACHOWAĆ CISZĘ I SPOKÓJ W OBSZARACH PODLEŚNYCH. W KOŃCU PO TO KUPILIŚMY TUTAJ DOMY.

 • Olgór

  Wariant 6 to jakiś poroniony pomysł puścić obwodnicę nad domami a w założeniu jest obwodnica w rejonie niezabudowanym a tu pomysł nad domami i co kto to wymyślił

 • mieszkaniec

  Witam,
  najlepsze warianty to 1 lub 2. Spełniają one swoją funkcję, jaką jest omijanie obszarów zabudowanych. Wariant 6 jest nieporozumieniem.

 • Najlepsze warianty dla Kaczorowa i Mysłowska to bezspornie 1 lub 2. Te warianty będą korzystne tak dla mieszkańców Kaczorowa jak i Mysłowa. Pozwolą też na odsunięcie hałaśliwego ruchu od siedlisk ludzkich z jednoczesnym zachowaniem walorów przyrodniczo turystycznych jako szansy rozwoju dla słabo dochodowych okolic tych wsi. Nie bez znaczenia pozostaje zdrowie mieszkańców.

 • Maryla

  Warianty od 3 do 7 są nieracjonalne ponieważ uwzględniają jedynie obejście samego Kaczorowa po czym cały ruch skupiałby się nadal wzdłuż wsi Mysłów który już teraz cierpi na skutek nadmiernego hałasu pochodzącego z istniejącej drogi DK3. Dlatego najbardziej racjonalnym wariantem jest wariant 1 lub 2.

 • Marcin

  Najlepszych wariantem jest 4a, który zamyka temat hałasu, bardzo poprawia bezpieczeństwo i najbardziej skraca czas dojazdu. Jedynie nieco wcześniej powinien odchodzić na południe do odcinka A4.
  Jak najbardziej zgodnie z wnioskami z Analizy i prognozy ruchu jedynym sensownym rozwiązaniem jest 2×2.

 • Łukasz

  Mój GŁOS idzie na wariant 1, który zapewni ciszę i bezpieczeństwo dla mieszkańców Kaczorowa i Mysłowa. Proszę przy pracach projektowych uwzględnić poprawę bezpieczeństwa przy SKRZYŻOWANIU w Radomierzu oraz zastosowanie rozwiązań ograniczających obecnie uciążliwy HAŁAS dla mieszkańców Radomierza.

 • Grzegorz

  Wariant 1 lub 2 wydają się najbardziej racjonalne ponieważ omijają zarówno Kaczorów, jak i Mysłów, których granice dzieli odległość zaledwie 1 km. Oznacza to, że racjonalnym jest poprowadzić obwodnicę omijającą również Mysłów, a nie tylko Kaczorów. W przypadku pozostałych wariantów, cały ruch skupiałby się bez zamian na początku Mysłowa, którego mieszkańcy już teraz cierpią z powodu nadmiernego ruchu na DK3. Za wariantami 1 lub 2 przemawia także fakt, że miejscowi rolnicy z Mysłowa już dziś mają problem z bezpiecznym przekraczaniem ruchliwej DK3 w celu dojazdu na swoje użytki rolne zlokalizowane po drugiej stronie DK3. Obwodnica wg wariantu 1 lub 2 załatwiłaby problemy obu miejscowości, a ponadto przebiegałaby w rejonie prawdopodobnie nieużytkowanym rolniczo tudzież z dala od terenów zamieszkałych.

 • Marek

  Wszyscy sie cieszą??? Nikt nie pyta się mieszkańców Radzimowic. Ja jako mieszkaniec Radzimowic wydałem świadomie miejsce do życia z dala od samochodów, a państwo mówią mi, że wariant 1 lub 2. Ja jestem za wariantem prowadzącym przy Kaczorowie.. mieszkańcy Kaczorowa i to na nim wygrają. Droga nr3 była w tej miejscowości, niech tam zostanie w wersji udogodnionej dla mieszkańców. Stracimy bardzo piękne tereny przyrodniczo krajobrazowe, nie mówiąc o finansach osób utrzymujących się z turystyki.

 • Paweł

  Wariant 1 i 2 sprawi że mieszkańcy Mysłowa będą mieli jedną droge „pod” wioska a druga „nad” nią wiec żaden z tych wariantów nie jest dobry. Jestem za wariantem 7.

 • Monika

  W rysunku na stronie jest dezinformacja. Wariant 1 i 2 zostały zamienione miejscami, w porównaniu do pdfu, który można pobrać. Także nie wiadomo, za którą wersją się opowiadamy, a która ostatecznie zostanie zrealizowana.
  Również na mapie dosłownie wycięto Radzimowice, ponad wariantami 1 i 2.
  Głosuję za 7.

 • Tomasz

  Każdy ma swój interes w tym aby ta obwodnica powstała. Ja jestem za wariantem nr 7. Mieszkaniec Kaczorowa. Proszę tych, którzy są za wariantami 1 i 2 aby zapamiętali, że interes własny nie musi niszczyć przyrody i urokliwych miejsc jakim są Radzimowice.

 • Anna

  Jestem za wariantem nr 7. Mieszkanka Radzimowic. Szkoda, że z mapy usunięto najbardziej zainteresowaną ( najbardziej poszkodowaną jeśli projekt 1 lub 2 dojdzie do realizacji) miejscowość Radzimowice. Dwadzieścia lat temu grupa ludzi postanowiła ochronić to miejsce, wykupując działki aż do rezerwatu Miłek. Po wejściu do Unii i uruchomieniu programu Natura 2000 poczuliśmy się wsparci w naszych działaniach i pewni, że już nic nie zagrozi zachowaniu tej enklawy. Przyrodnicy, ornitolodzy, podróżnicy, którzy byli w wielu miejscach świata zachwycają się wyjątkowością tego obszaru. Jeśli dojdzie do budowy tej obwodnicy przez Radzimowice zginą wszystkie chronione gatunki wraz z ludźmi, którzy tu mieszkają.

 • Paweł

  Jestem za rozwiązaniem nr 7. Mieszkam w Mysłowie i przykro słuchać jak mieszkańcy Kaczorowa i po części Mysłowa zrzucają swoje problemy z drogą nr 3 na mieszkańców Radzimowic.

 • Mieszkaniec

  Nie porozumienie z wariantem 1,2.Ucierpią Radzimowice i Okrajnik.Dwa wyjątkowe tereny ,które są centrum wypadowym na odpoczynek wielu przejezdnych jak i samych mieszkańców.A po za tym czy Ten drugi wspomniany teren ,czy to nie teren zalewowy?Zniszczymy hektary lasów i wyginą dziesiątki i tak już zagrożonych zwierząt.

 • I.

  Wariant 1 i 2-dwie najdłuższe trasy, co za tym idzie największa ingerencja w przyrodę oraz w mniejszość mieszkańców zamieszkujacych te tereny.

 • Kamila

  Najgorszy dla mieszkańców Mysłowa, Radzimowic i Okrajnika jest wariant 1 i2. Przy tych wariantach Mysłów znajdzie się w kleszczach pomiędzy dwoma drogami. Trasa nr 1 przechodzi w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Uniemożliwi to jakikolwiek rozwój wsi, nie mówiąc o hałasie i zrujnowanym środowisku. Mieszkańcy wsi już dzisiaj mają problemy z wodą, budowa drogi, wycięcie lasów może te problemy jeszcze pogłębić. Zniszczone zostaną cenne krajobrazowo i przyrodniczo tereny. W tych dwóch wariantach obwodnica jest najdłuższa i najkosztowniejsza w budowie.

 • Waldemar

  Wariant 7 jako jedyny nie ingeruje zbytnio w środowisko i jest najmniej inwazyjny. Budowa estakad (warianty 1, 2) oznacza ruinę dla środowiska i gigantyczne koszty – po to, żeby tak naprawdę zbudować obwodnicę Mysłowa – a przy okazji Kaczorowa. A jeśli chodzi o dojazd do pól po drugiej stronie istniejącej już drogi – wystarczy jedno rondo czy (ostatecznie) tunel czy wiadukt nad trasą. Tańsze, szybsze i nie niszczące przyrody.

 • mieszkaniec

  Jak najbardziej wariant 7 (z ekranami) jest najmniej inwazyjny dla pobliskich mieszkańców oraz środowiska. Wariant 1 i 2 spowoduje wielkie zniszczenia w przyrodzie, ucierpią piękne tereny. Często bywam w tym rejonie spacerując z rodziną i nie wyobrażam sobie przebiegu trasą 1 lub 2.

 • aaa

  Od Bolkowa do Jeleniej powinni dociągnąć S5 a nie kombinować. Jak się włodarze nie obudzą to planowane S5 skończy się w Bolkowie

 • Tomasz

  Dlaczego GDDKiA nie umieściła do tej pory aktualnych wariantów, które są rozpatrywane przez biuro projektowe WYG? Proszę państwa zostało ich 3. Wariant nr 1, nr 7 i nowy z tunelem ok. 2,5 km. Ja jestem za wariantem 7 i tym nowym, one najmniej ingerują w środowisko.

 • Kasia

  Jak można wyciąć część mapy! ? Kto to wgl projektował i zatwierdził? Ludzie tam są dwa rezerwaty przyrody i piękne zielone tereny a wy chcecie to zniszczyć?

 • Monika

  Faktycznie, czemu USUNĘLIŚCIE część mapy???!!! W tamtych miejscach występują gatunki zwierząt pod ochroną. Jak można niszczyć takie miejsce!!! ???

 • Michał

  Mieszkaniec Jeleniej. Wariant 1 i 2 są najwygodniejsze. Nie znam szczegółów dot. ochrony środowiska i zagrożonych gatunków. Budowa nowej drogi to zawsze pewien problem społeczny. Trzeba pogodzić wszystko i Wszystkich i najczęściej się nie da. Mam nadzieję że nowa droga powstanie i jak największa grupa osób będzie zadowolona.

 • L.

  Przepraszam bardzo, ale dla kogo najwygodniejsze? Dla ludzi, zwierząt i roślin, których pozbawia się warunków do życia?Dla ekosystemu, który się niszczy, bo drogi, samochody i asfalt są ważniejsze od dziewiczej polskiej przyrody?
  A potem na wakacje będzie się chciało jechać do nieskażonej natury, gdzie jest cisza i spokój i czyste powietrze, a tu d..pa! Bo takie miejsca znikają z mapy Polski szybciej, niż kończy się budowę nowych dróg.
  Ludzie, opamiętajcie się, bo zaasfaltują nam całą Polskę.

 • M.

  Ja rozumiem, że palcem po mapie, to wszystko wygląda pięknie, ładnie i wygodnie. Ale z wykonawczego punktu widzenia wariant 1 i 2 są po prostu nieracjonalne. Zakładają one budowę estakady o długości 2,5 km i wysokości 70-75 m. Takich rzeczy się u nas nie buduje.
  Drodzy Państwo, na tę chwilę w Polsce najwyższy tego typu obiekt (na nowej Zakopiance) ma 50 metrów wysokości i to tylko w jednym punkcie, a długość tej estakady to 1 kilometr. Różnica jest ogromna. Przedsięwzięcie budowlane gigantyczne, dosłownie. A potem próby obciążeniowe i co tylko. Przecież to ma unieść przede wszystkim ruch tirów. To już chyba bezpieczniej, szybciej i mniej inwazyjniej jest przebić 500 metrowy tunel w wariancie 7 i puścić ten ruch po ziemi, a nie w powietrzu. Zwłaszcza, że nie ma problemu z wykonaniem tego typu tuneli, gdyż już od 2016 roku wiadomo, że powstanie tunel o długości 2300 m (na S5 z Bolkowa do Kamiennej Góry).

 • Mieszkankaa

  Przeprowadziłam się na wieś, żeby nie słyszeć aut a wariant 7 spowoduje, że dalej będzie głośno. Wariant 1 i 2 najlepszy

 • Protest.Wariat 6 oraz 6.1 przechodzą przez działkę moją 420/5 lub bezpośrednio przy niej, co jest niekorzystne dla ul Nowa Wieś i miejscowości Kaczorów. Wariant 1 lub 2 to jedyna rozsądną opcja

 • Arek

  Jak można w ogóle rozważać tak gigantyczne niszczenie przyrody jak w wariancie 1 i 2? Przecież to kolosalna wycinka i zniszczenia.
  Utrzymanie takiej estakady to też kolosalne pieniądze. Która wieś będzie to opłacać? Pewnie ta, co będzie pod tym potworem i nawet nie będzie miała możliwości wjazdu na estakadę.
  Najlepiej by było poszerzyć istniejącą trasę i postawić ekrany. W ostateczności wariant 7 wydaje się być najmniej uciążliwy dla ludzi i środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

www.gddkia.gov.pl