Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Analiza i prognoza ruchu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończono prace nad analizą i prognozą ruchu na przedmiotowym odcinku DK3. Opracowanie zostało zaakceptowane i uzgodnione z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA w Warszawie  Opracowanie oraz pismo GDDKiA do pobrania poniżej:

DK3 – Analiza i prognoza ruchu do pobrania

Akceptacja GDDKiA do pobrania

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl