Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Przebieg DK3 względem MPZP

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy przebieg drogi krajowej nr 3 w wariantach W2, W6, W7 oraz W8 na podkładach uwzględniających strukturę własnościową i przeznaczenie gruntów z aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Informujemy, iż prezentowane na planach rozwiązania są aktualne na dzień 09.03.2023 r.

Pliki do pobrania:

www.gddkia.gov.pl