Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Badania natężenia ruchu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10.10.2019 r. przeprowadzone zostaną badania natężenia ruchu drogowego w wybranych punktach pomiarowych na sieci drogowej szczebla krajowego oraz wojewódzkiego. Wykaz punktów oraz odcinków pomiarowych zaprezentowano w formie mapy  interaktywnej: https://drive.google.com/open?id=19gyLdA28CXNIRnSTf8y9VBtKEqgo1m7H&usp=sharing. Badania odbędą się bezinwazyjnie metoda zapisu wideo przy wykorzystaniu urządzeń do rejestracji obrazu, których zadaniem będzie zarchiwizowanie potoków pojazdów przekraczających umowny ekran przekroju pomiarowego. Na każdym z punktów pomiarowych, pomiar będzie miał charakter jednokrotnego pomiaru ciągłego trwającego 24 godziny. Każde z urządzeń do rejestracji obrazu opatrzone będzie tabliczką informującą o charakterze prowadzonych prac. Zespoły techniczne delegowane do realizacji prac w terenie zaopatrzone są w odzież ochronną i  poruszają się oznakowanymi pojazdami, wyposażonymi w pasywne i aktywne (błyskowe) źródła światła ostrzegawczego. Zarówno prace instalacyjne jak i prowadzone pomiary nie będą stwarzały utrudnień w ruchu. Na zdjęciu poniżej prezentujemy sprzęt wykorzystywany do prowadzenia pomiarów.

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl