Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualizacja WR-D grudzień 2023

Szanowni Państwo,

W zakładce AKTY PRAWNE zamieszczone zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wytyczne rekomendowane do stosowania dotyczące dróg:

WR-D-70 Wyposażenie techniczne

Wytyczne dostępne są również w zakładce WR-D.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

www.gddkia.gov.pl