Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualizacja rozwiązań projektowych październik 2023

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy przebiegi sytuacyjno-wysokościowe drogi krajowej nr 3 w wariantach obwodnicy Kaczorowa W2, W6, W7 oraz W8.

Rysunki prezentują stan zaawansowania prac na dzień 31.10.2023 r.

www.gddkia.gov.pl