Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

DK3 nie będzie barierą dla zwierząt

Inwestycje liniowe, w tym inwestycje drogowe mogą ograniczać możliwości przemieszczania się zwierząt. Prognozowany wzrost natężenia ruchu także nie będzie sprzyjał przekraczaniu drogi przez zwierzęta. Dlatego w projektowanym ciągu drogi zaplanowano specjalne obiekty o funkcji ekologicznej, umożliwiające zwierzętom jej bezpieczne przekraczanie. Znajdą się wśród nich obiekty różnej kategorii: przejścia dolne dla dużych zwierząt, przejście dolne dla zwierząt średnich i przejścia dla małych zwierząt, głównie płazów. Dużą swobodę w przekraczaniu drogi zapewnią projektowane we wszystkich wariantach estakady, które są jednymi z najskuteczniejszych tego obiektami.

W załączonych materiałach prezentujemy przebieg drogi krajowej nr 3 z uwzględnieniem głównych obiektów inżynierskich (w tym przepustów pełniących funkcję ekologiczną – przejść dla zwierząt) w wariancie inwestycyjnym W2, W6, W7 oraz W8.

www.gddkia.gov.pl