Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Przebieg inwestycji DK3 z uwzględnieniem nowych przepisów oraz wytycznych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów techniczno-budowalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych wprowadzone zostały nowe regulacje wymagań funkcjonalno-technicznych. Wymagania te zostały uszczegółowione wzorcami i standardami (WiS) rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu. Mianowicie zostały tam wskazane metody, parametry, opisy procedur, technik i podejścia metodycznego oraz zaproponowane typowe rozwiązania projektowe, instrukcje postępowania itd.

Standardy WiS zatem zawierają metody oraz parametry pozwalające na spełnienie wymagań zawartych w nowych przepisach techniczno-budowlanych. Przedstawione zostały w następujących publikacjach:

 • WR-D-11-1 – Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe,
 • WR-D-23 – Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu,
 • WR-D-32-1 – Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe,
 • WR-D-32-2 – Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy węzłów i wyposażenie techniczne
 • WR-D-41-3 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych,
 • WR-D-41-4 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych,
 • WR-D-63 – Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg,
 • WR-D-64 – Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg, oraz:
 • WR-M-11 – Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą,
 • WR-M-12 – Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych,
 • WR-M-21-1 – Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 1: Kształtowanie konstrukcji,
 • WR-M-21-2 – Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 2: Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych,
 • WR-M-22 – Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce:
  –  Rozdziały 1 i 2 – Przedmiot i zakres stosowania; Wykaz opracowań powołanych,

– Rozdział 3 – Wiadukt żelbetowy o schemacie ramowym,
– Rozdział 4 – Most gruntowo-powłokowy z blach falistych o schemacie ramowym,
– Rozdział 5 – Wiadukt z belek prefabrykowanych o schemacie belki swobodnie podpartej,
– Rozdział 6 – Most zespolony ze stalowych belek walcowanych o schemacie ramowym,
– Rozdział 7 – Wiadukt betonowy sprężony o schemacie belki ciągłej,
– Rozdział 8 – Estakada betonowa z belek prefabrykowanych o schemacie belki ciągłej,
– Rozdział 9 – Most zespolony ze stalowych belek walcowanych o schemacie belki ciągłej,
– Rozdziały 10 i 11 – Wiadukt dla pieszych i rowerów ze stalowych belek walcowanych o schemacie belki ciągłej; Podsumowanie,

 • WR-M-23 – Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem,
 • WR-M-31 – Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich,
 • WR-M-32 – Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich,
 • WR-M-41 – Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich,
 • WR-M-42 – Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli,
 • WR-M-51 – Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich,
 • WR-M-71 – Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich,
 • WR-M-72 – Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich,
 • WR-M-81 – Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich + Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Nowe rozporządzenie oraz WiS dostępne są pod linkami:

oraz

www.gddkia.gov.pl