Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Spotkania informacyjne – aktualizacja

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi spotkaniami informacyjnymi w zakładce Spotkania informacyjne została wprowadzona aktualizacja materiałów do pobrania:

  • dodano rysunek „0. Orientacja”,
  • nieznacznie zmodyfikowano część audio prezentacji multimedialnej „5. Prezentacja-video”,
  • wprowadzono kosmetyczne zmiany na rysunkach 1 ÷ 3.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl