Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Spotkania informacyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji. Spotkania odbędą się w terminie od 30.11.2020 do 11.12.2020 r. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirus spotkania informacyjne odbędą się w sposób zdalny.

Wszystkie materiały informacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania oraz ankieta jak również niezbędne informacje dotyczące przebiegu spotkań zostały zamieszczone w zakładce spotkania informacyjne

Informujemy że mapa ewidencyjna na planach sytuacyjnych udostępnionych w ramach spotkań informacyjnych ma charakter poglądowy i ulegnie aktualizacji na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej.
Wypełnione i podpisane ankiety wyrażające opinie, uwagi i wnioski wobec wstępnie przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą elektroniczną wyłącznie do Wykonawcy dokumentacji projektowej tj. firmy DATABOUT Sp. z o.o. na adres mailowy: dk3@databout.pl do dnia 11.12.2020 r.

W dniach od 30.11.2020 do 04.12.2020 w godzinach 10:00 do 13:00 oraz 02.12.2020 w godzinach 15:00 do 18:00 prowadzony będzie dyżur telefoniczny przez Wykonawcę dokumentacji projektowej pod numerem telefonu: (17) 785 34 12.

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

285 komentarze dotyczące “Spotkania informacyjne

Comments are closed.

www.gddkia.gov.pl