Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Inwentaryzacja przyrodnicza

W lipcu 2020 r. przeprowadzono 4 kolejne kontrole w ramach prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej. W dniach tych prowadzono badania zarówno z zakresu fauny, flory jak i grzybów. Głównym zadaniem kontroli było:

– inwentaryzacja florystyczna łąk i poboczy z nastawieniem na wyszukiwanie gatunków chronionych,

– kontrola potencjalnych letnich kryjówek nietoperzy oraz nasłuchy detektorowe w stałych punktach nasłuchowych,

– inwentaryzacja bezkręgowców i ich siedlisk z nastawieniem na wykrycie rzadkich gatunków motyli na powierzchniach łąkowych,

– inwentaryzacja siedlisk wodnych z nastawieniem na wykrycie ważek i płazów,

– inwentaryzacja ssaków ich siedlisk, w tym wyszukiwanie miejsc migracji i miejsc kolizji w istniejącym śladzie DK3,

– kontynuacja rozpoznania zasiedlenia drzew przydrożnych przez porosty gatunków chronionych,

– inwentaryzacja grzybów makroskopowych. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji:

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl