Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 4-6 oraz 30 czerwca 2020 przeprowadzono kolejne kontrole w ramach prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej. W dniach tych prowadzono badania zarówno z zakresu fauny, flory jak i grzybów. Głównym zadaniem tych kontroli było:

– inwentaryzacja florystyczna łąk i poboczy z nastawieniem na wyszukiwanie gatunków chronionych (w tym storczyków),

– kontrola potencjalnych letnich kryjówek nietoperzy oraz nasłuchy detektorowe w stałych punktach nasłuchowych,

– inwentaryzacja miejsc rozrodu i migracji płazów,

– inwentaryzacja bezkręgowców,

– inwentaryzacja ssaków, w tym wyszukiwanie miejsc migracji i miejsc kolizji w istniejącym śladzie DK3,

– kontynuacja rozpoznania zasiedlenia drzew przydrożnych przez porosty gatunków chronionych,

– inwentaryzacja ptaków lęgowych. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji:

ViviLnk

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl