Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Inwentaryzacja przyrodnicza

Poniżej prezentujemy zdjęcia z prowadzonej obecnie inwentaryzacji przyrodniczej

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl