Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Wizja lokalna w dniu 16.09.2019

Informujemy, że w dniu 16.09.2019 odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli GDDKiA Wrocław, Projektantów oraz przedstawicieli Gminy Bolków, na której zinwentaryzowano przebieg istniejącej DK3 oraz teren potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy Kaczorowa. Omówiono także problematyczne i niebezpieczne miejsca oraz rozwiązania poprawiające ruchu w tych miejscach. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji:

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl