Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Inwentaryzacja obiektów inżynierskich

Informujemy, że w dniu 29.08.2019 przeprowadzono inwentaryzację obiektów inżynierskich w ramach zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków-Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”, obejmującą odcinek od około km 437+300 (włączenie do obwodnicy Bolkowa) do około km 454+800 (włączenie do obwodnicy Maciejowej). Zewidencjonowano łącznie 28 obiektów w tym: 3 mosty, 16 przepustów, 5 sztuk murów oporowych, 1 wiadukt kolejowy oraz 3 kolektory (odwodnieniowe). Dla każdego obiektu przeprowadzono pomiary geometrii konstrukcji, wykonano szkice robocze i dokumentację zdjęciową, zinwentaryzowano również uszkodzenia.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji:

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl