PODSTAWA SUKCESU

Planowanie Transportu

Modelowanie i prognozy – właściwe decyzje oparte o dane

Wraz ze wzrostem mobilności ludności, rozdrobnieniem produkcji oraz rozwojem usług rosną również wymagania w zakresie bezpiecznego, wydajnego i niezawodnego systemu transportowego. Nasze holistyczne podejście do planowania, uwzględnia aspekty postępu technologicznego, oczekiwań społecznych i trendów gospodarczych, jak również elementy zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko, dostarczając rozwiązania szyte na miarę zidentyfikowanych potrzeb. Rozległą wiedzę o prognozowaniu popytu i budowaniu modeli transportowych wykorzystujemy przy planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu systemami transportowymi, aby pomóc naszym klientom publicznym i prywatnym uzyskać mądrzejsze, bardziej zaawansowane sposoby przemieszczania osób i rzeczy w miastach, regionach, krajach i kontynentach. Zrozumienie dziedziny planowania transportu wraz z autorskimi narzędziami do analizy danych pozwalają nam przeprowadzać innowacyjne analizy nowej generacji. Jesteśmy partnerem z wyboru, dlatego opracowaliśmy Pasażerski Model Transportowy dla CPK sp. z o.o. i sieciową prognozę ruchu uwzgledniającą transport lotniczy. Jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy europejski wielogałęziowy model dla przemieszczeń towarów. Jesteśmy pionierami w przygotowywaniu prognoz przeładunków kontenerów dla terminali a w zakresie transportu kolejowego wprowadziliśmy do powszechnego użytku modele mikrosymulacyjne ruchu kolejowego.

contact

Joanna Sarbiewska Dyrektor tel: +48 603 098 821 e-mail: joanna.sarbiewska@databout.pl

Skontaktuj się
NOWOCZESNA KOLEJ

Transport Kolejowy

Efektywny ekonomicznie, przyjazny dla środowiska

Innowacyjność w branży kolejowej napotyka na restrykcyjne przepisy, ograniczone budżety i trudne uwarunkowania środowiska projektowego: od gęsto zabudowanych miast na terenach pogórniczych po wrażliwe ekosystemy. Kultura twórcza Databout i wszechstronność naszych inżynierów pozwala nam na skuteczne wypracowanie rozwiązań, które pokonują te ograniczenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o linie międzymiastowe, koleje podmiejskie czy linie towarowe łączące porty morskie z terminalami intermodalnymi, systemy transportu kolejowego to złożone przedsięwzięcia wymagające ścisłej współpracy wielu branż i interesariuszy. Wieloletnia praktyka firmy Databout w zakresie przygotowania dokumentacji pozwala realizować prawdziwie zintegrowaną i trwałą infrastrukturę kolejową, dostosowaną do potrzeb jej użytkowników jak i zarządcy infrastruktury. Umiejętności inżynierów Databout obejmują każdy element procesu projektowego - od planowania na wysokim poziomie ogółu do szczegółowego projektowania z użyciem specjalistycznej wiedzy. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowo-doradczym dla sektora publicznego i prywatnego w obszarze inżynierii kolejowej, zarówno dla elementów liniowych jak i punktowych. Profil działalności obejmuje przede wszystkim projektowanie dróg szynowych oraz obiektów towarzyszących, przeznaczonych do obsługi ruchu kolejowego nawszystkich etapach inwestycji - począwszy od dokumentacji przedprojektowej, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów budowlanych i wykonawczych po dokumentacje przetargowe. Współpracujemy również w Generalnymi Wykonawcami, gdzie realizujemy umowy w formule „Projektuj i Buduj”. Sprawujemy nadzory autorskie nad realizowanymi projektami oraz oferujemy nadzory inwestorskie zapewniając wsparcie oraz niezbędną pomoc techniczną. Sferę analityczną wspieramy unikalnymi, autorskimi narzędziami, stanowiącymi wyłączną własność Databout.

contact

Krzysztof Sroga Dyrektor tel: +48 513 158 936 e-mail: krzysztof.sroga@databout.pl

Skontaktuj się
ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM

Transport Drogowy

Świadome i odpowiedzialne projektowanie dróg

Sprawna infrastruktura transportowa jest siłą napędową gospodarki i warunkuje jej dynamiczny rozwój. Polska, pod względem dostępności infrastruktury drogowej wyższych klas technicznych, nadal wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych, co jednak oznacza też ogromną szansę na stworzenie nowoczesnej sieci połączeń czerpiących z najlepszych praktyk technicznych i analitycznych. Zespół specjalistów Databout realizuje w tym obszarze najbardziej kompleksowe i złożone projekty, opierając rozwiązania techniczne na wynikach analiz ruchowych i wielokryterialnych, w sposób obiektywny pozwalających na zastosowanie optymalnych technicznie, ekonomicznie i środowiskowo rozwiązań. Doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi jak i prywatnymi pozwala nam na dostarczanie rozwiązań w obszarze największych inwestycji, zarówno w fazie przedprojektowej jak i projektu oraz nadzorów. Wieloletnie doświadczenie personelu wsparte nowoczesnymi systemami i narzędziami informatycznymi usprawniło standaryzację procesów umożliwiając podejmowanie szybkich i celnych decyzji biznesowych. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowo-konsultingowym dla sektora publicznego i prywatnego w obszarze inżynierii lądowej. Profil działalności obejmuje przede wszystkim projektowanie dróg, ulic oraz innych powierzchni przeznaczonych pod ruch kołowy we wszystkich etapach inwestycji - począwszy od koncepcji programowych, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów budowlanych i wykonawczych po dokumentacje przetargowe. Współpracujemy również w Generalnymi Wykonawcami, gdzie realizujemy umowy w formule „Projektuj i Buduj”. Sprawujemy nadzory autorskie nad realizowanymi projektami oraz oferujemy nadzory inwestorskie zapewniając wsparcie oraz niezbędną pomoc techniczną.

contact

Grzegorz Wtykło Dyrektor tel: +48 508 080 724 e-mail: grzegorz.wtykło@databout.pl

Skontaktuj się
PROJEKTY

Zapoznaj się z nasza pracą

Model transportowy dla CPK

Databout opracowała Pasażerski Model Transportowy (PMT) i sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce, uwzględniającą podróże realizowane transportem drogowym, kolejowym i lotniczym. Do wykonania prognoz wykorzystano rozbudowany o kolejne moduły i zaktualizowany 4-stopniowy model międzygałęziowy...

CZYTAJ DALEJ
Umowa ramowa z PKP PLK

Databout jest stałym partnerem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., biorącym udział w przygotowywaniu dokumentacji środowiskowej na potrzeby realizowanych przez PKP inwestycji kolejowych. W ramach wsparcia środowiskowego wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, rozpoznanie warunków przyrodniczych,...

CZYTAJ DALEJ
Ostatnia mila sieci TEN-T Gdynia

Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia. Studium zostało zrealizowane w ramach projektu „Nowy korytarz transportowy w regionie Morza Bałtyckiego „TEN-Tacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności”, dotyczyło układu drogowego i kolejowego...

CZYTAJ DALEJ
KLIENCI

Z kim współpracujemy?

carousel nav
GDDKiA
Estudio Lamela
Lotnisko Mielec
PLK
Miasto Stołeczne Warszawa
carousel nav
Ta strona używa plików Cookies. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej witryny, założymy, że akceptujesz naszą politykę prywatności i cookies.