SZACUNEK DLA NATURY

Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska

Databout zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie Ochrony Środowiska. Od wielu lat pomagamy klientom realizować projekty z uwzględnieniem wszelkich wymogów Prawa i najlepszych obowiązujących praktyk w tym obszarze. Z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 250 dużych projektów dla największych spółek w Polsce i za granicą. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie, wypracowane w toku realizacji szerokiego spektrum projektów z różnych obszarów dziedziny ochrony środowiska (ochrona środowiska w infrastrukturze drogowej, kolejowej, sieciowej w tym energetycznej, budownictwie wodnym, budownictwie przemysłowym, kubaturowym). Uczestniczymy w projektach od samego początku, tj. od etapu planowania, poprzez realizacje aż do etapu uruchomienia i eksploatacji. Specjalizujemy się w: • Ocenach oddziaływania na środowisko: EIA, SEIA; • Audytach i Monitoringach porealizacyjnych; • Audytach zgodności inwestycji z zapisami decyzji środowiskowych; • Audytach „due diligence”, Faza 1, 2, 3; Inwentaryzacjach: • przyrodniczych, • zieleni, • krajobrazów, • stanowisk archeologicznych

contact

Maciej Kaczmarski Dyrektor tel: +48 517 735 558 e-mail: maciej.kaczmarski@databout.pl

Skontaktuj się

Środowiskowy Due Diligence

Zobowiązania finansowe wynikające z materializacji tzw. ryzyk środowiskowych, związanych z dotychczasowym lub historycznym użytkowaniem terenu inwestycji oraz jego otoczenia, mogą generować koszty, które w decydujący sposób zaważą na powodzeniu transakcji. Jeśli planujecie Państwo zakup nieruchomości, fuzję jednostek korporacyjnych lub przejęcie jednostki/spółki, powinniście wiedzieć, że zgodnie z literą polskiego prawa obowiązującego w obszarze środowiska i jego ochrony, działanie to jest obarczone ryzykiem odpowiedzialności finansowej za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących użytkowania terenu. Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w procesie identyfikacji ryzyk środowiskowych towarzyszących planowanym zamierzeniom, ocenić ich wagę dla dalszego przebiegu transakcji oraz zarekomendować najlepsze możliwe rozwiązania dla danego przedsięwzięcia.

contact

Anna Rusek Dyrektor tel: +48 507 590 826 e-mail: anna.rusek@databout.pl

Skontaktuj się

Carbon foot print

Budownictwo jest obecnie sektorem o największym udziale emisję CO2 w globalnej emisji gazów. 11% składa się na sam proces wytworzenia materiałów budowlanych; kolejne 28% to etap użytkowania obiektów, który generuje większy ślad niż transport ujęty globalnie (23%). Sektor budowlany ma więc ogromny potencjał do ograniczenia wpływu na środowisko oraz optymalizacji energochłonności. Wykonujemy analizę śladu węglowego inwestycji a także optymalizację śladu węglowego na etapie planowania inwestycji.

CZYTAJ DALEJ
contact

Bartosz Rutkowski Dyrektor tel: +48 663 991 350 e-mail: bartosz.rutkowski@databout.pl

Skontaktuj się
PROJEKTY

Zapoznaj się z nasza pracą

Model transportowy dla CPK

Databout opracowała Pasażerski Model Transportowy (PMT) i sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce, uwzględniającą podróże realizowane transportem drogowym, kolejowym i lotniczym. Do wykonania prognoz wykorzystano rozbudowany o kolejne moduły i zaktualizowany 4-stopniowy model międzygałęziowy...

CZYTAJ DALEJ
Umowa ramowa z PKP PLK

Databout jest stałym partnerem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., biorącym udział w przygotowywaniu dokumentacji środowiskowej na potrzeby realizowanych przez PKP inwestycji kolejowych. W ramach wsparcia środowiskowego wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, rozpoznanie warunków przyrodniczych,...

CZYTAJ DALEJ
Ostatnia mila sieci TEN-T Gdynia

Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia. Studium zostało zrealizowane w ramach projektu „Nowy korytarz transportowy w regionie Morza Bałtyckiego „TEN-Tacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności”, dotyczyło układu drogowego i kolejowego...

CZYTAJ DALEJ
KLIENCI

Z kim współpracujemy?

carousel nav
GDDKiA
Estudio Lamela
Lotnisko Mielec
PLK
Miasto Stołeczne Warszawa
carousel nav
Ta strona używa plików Cookies. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej witryny, założymy, że akceptujesz naszą politykę prywatności i cookies.