KLUCZOWY SEKTOR

Energetyka

Aktualne wyzwania transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna to obecnie jedno z największych wyzwań inwestycyjnych przed jakim stoi Polska, na które ma wpływ sposób w jaki wytwarzamy, dystrybuujemy i zużywamy energię. Kierunki transformacji sektora energetycznego określają m.in. wymagania Unii Europejskiej. Jest to przede wszystkim konieczność ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej. Rozwój infrastruktury przesyłowej oraz przygotowanie nowych, niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, wymaga kompleksowych analiz obejmujących sferę techniczną, środowiskową i organizacyjną. Zespół Databout świadczy usługi we wszystkich tych obszarach, opierając swoje działania na doświadczonym i zaangażowanym zespole, świadomym praktycznych celów, dla jakich przygotowywane są produkty doradcze i projektowe. Integrujemy doświadczenie i wiedzę najlepszych specjalistów, wspierając proces przygotowania inwestycji oraz wyboru optymalnych wariantów, akceptowalnych technicznie, ekonomicznie i społecznie. Służymy naszą wiedzą w przygotowaniu planów działań formalnych, identyfikacji ryzyk oraz planowania infrastruktury niezbędnej dla budowy i utrzymania nowych obiektów. Databout aktywnie współpracuje z operatorami sieci przesyłowych oraz wspiera planowanie dużych źródeł wytwórczych energetyki zawodowej. Od roku 2014 świadczymy usługi doradcze w przygotowaniu procesu inwestycyjnego, przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

contact

Bartosz M. Rutkowski Architekt IARP SL-1572, Dyrektor tel: +48 663 991 350 e-mail: bartosz.rutkowski@databout.pl

Skontaktuj się
PROJEKTY

Zapoznaj się z nasza pracą

Model transportowy dla CPK

Databout opracowała Pasażerski Model Transportowy (PMT) i sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce, uwzględniającą podróże realizowane transportem drogowym, kolejowym i lotniczym. Do wykonania prognoz wykorzystano rozbudowany o kolejne moduły i zaktualizowany 4-stopniowy model międzygałęziowy...

CZYTAJ DALEJ
Umowa ramowa z PKP PLK

Databout jest stałym partnerem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., biorącym udział w przygotowywaniu dokumentacji środowiskowej na potrzeby realizowanych przez PKP inwestycji kolejowych. W ramach wsparcia środowiskowego wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, rozpoznanie warunków przyrodniczych,...

CZYTAJ DALEJ
Ostatnia mila sieci TEN-T Gdynia

Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia. Studium zostało zrealizowane w ramach projektu „Nowy korytarz transportowy w regionie Morza Bałtyckiego „TEN-Tacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności”, dotyczyło układu drogowego i kolejowego...

CZYTAJ DALEJ
KLIENCI

Z kim współpracujemy?

carousel nav
GDDKiA
Estudio Lamela
Lotnisko Mielec
PLK
Miasto Stołeczne Warszawa
carousel nav
Ta strona używa plików Cookies. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej witryny, założymy, że akceptujesz naszą politykę prywatności i cookies.