Projekty Databout

Ostatnia mila sieci TEN-T Gdynia

WTOREK, 14.05.2020 15:23

Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia. Studium zostało zrealizowane w ramach projektu „Nowy korytarz transportowy w regionie Morza Bałtyckiego „TEN-Tacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności”, dotyczyło układu drogowego i kolejowego dla połączenia terminali towarowych i pasażerskich morskiego Portu Gdynia z siecią dróg krajowych i siecią kolejową, będącymi składowymi transeuropejskiej sieci transportowej. W ramach projektu zrealizowano analizy i pomiary ruchu drogowego, prognozy popytu, analizy przestrzenne, analizy wąskich gardeł, społeczne i gospodarcze, analizy techniczne i ekonomiczno - finansowe jak również. Projekt zakończył się wielowariantową koncepcją rozbudowy infrastruktury drogowej dostępu do obszarów Portu Gdynia, obszarów przemysłowo-stoczniowych oraz gmin sąsiednich oraz Białą Księgą transportu węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia (port morski) - koncepcją organizacji ruchu towarowego i pasażerskiego w perspektywie roku 2027 i 2045.
KLIENCI

Z kim współpracujemy?

carousel nav
GDDKiA
Estudio Lamela
Lotnisko Mielec
PLK
Miasto Stołeczne Warszawa
carousel nav
Ta strona używa plików Cookies. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej witryny, założymy, że akceptujesz naszą politykę prywatności i cookies.