Projekty Databout

Model transportowy dla CPK

ŚRODA, 29.05.2020 13:11

Databout opracowała Pasażerski Model Transportowy (PMT) i sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce, uwzględniającą podróże realizowane transportem drogowym, kolejowym i lotniczym. Do wykonania prognoz wykorzystano rozbudowany o kolejne moduły i zaktualizowany 4-stopniowy model międzygałęziowy PKP PLK, który wcześniej powstał przy udziale ekspertów Databout. Dzięki możliwości prognozowania liczby pasażerów na liniach i stacjach kolejowych czy określania liczby pociągów wymaganych do obsługi zapotrzebowania na przewozy, model pozwala porównywać różne scenariusze rozwoju systemu transportowego umożliwiając wybór najlepszych wariantów inwestycyjnych. Narzędzie będzie wykorzystane w pracach nad studiami wykonalności dla poszczególnych inwestycji. Model uwzględnia infrastrukturę transportu lotniczego, wraz z projektowanym portem między Warszawą i Łodzią, nowe linie kolejowe w ramach Programu Kolejowego CPK oraz połączenia drogowe niezbędne do obsługi lotniska. Ponadto, model został zasilony informacjami o innych planach rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej przewidzianych do realizacji w ciągu najbliższych lat. Sieciowa prognoza ruchu została wykonana wielowariantowo przy użyciu databout.harmony.
KLIENCI

Z kim współpracujemy?

carousel nav
GDDKiA
Estudio Lamela
Lotnisko Mielec
PLK
Miasto Stołeczne Warszawa
carousel nav
Ta strona używa plików Cookies. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej witryny, założymy, że akceptujesz naszą politykę prywatności i cookies.