Aktualności Databout

Wraz z końcem 2020 roku wygaśnie obecnie wykorzystywany dokument ASTM E1527-13 a w jego miejsce wejdzie w życie nowy. Co to oznacza?

CZWARTEK, 10.12.2020 10:30

W trakcie tworzenia raportu Przegląd Środowiskowy Fazy 1 (ang. Phase I Environmental Site Assessment „ESA”) zespół badawczy przygotowujący opracowanie ocenia zgodność przedsięwzięcia z przepisami krajowymi, europejskimi oraz z międzynarodowymi standardami, a w szczególności American Society for Testing and Materials ASTM E 1527-13 „Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process”, jako najlepszej praktyce branżowej dla tego typu dokumentów.

Po raz pierwszy amerykańskie stowarzyszenie normujące ASTM International wydało tego typu standard w 1993 r. Zamierzeniem stowarzyszenia było stworzenie standardu, zgodnie z którym będzie można sprostać wymogom amerykańskiej ustawy Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA), lub „Superfund” z 1980 r., a dokładnie zapisu o “All Appropriate Inquiry”, czyli procedurze Due Diligence w zakresie aspektów środowiskowych. Procedura Due Dilignce jest wymagana w Stanach Zjednoczonych przed finalizacją procesu transakcyjnego, jako instrument ochrony przed ryzykiem potencjalnych zobowiązań finansowych wynikających z historycznego zanieczyszczenia terenu, lub ryzyka wynikającego z obecnej działalności prowadzonej na terenie nieruchomości. Kolejne aktualizacje ASTM E 1527 nastąpiły w latach 1997, 2000, 2005, a w obecnej postaci norma obowiązuje od 2013 r.

W Polsce, odpowiedzialność za zanieczyszczoną glebę i ziemię występującą na terenie nieruchomości uregulowana jest ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75, poz. 493, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396), jednak to ASTM E 1527 pozostaje najlepszą praktyką branżową, której zakres wykorzystywany jest podczas przygotowania dokumentacji środowiskowej, wykorzystywanej w procesie transakcyjnym przez np. stronę kupującą, bank, czy też inną instytucję finansową.

Obecny standard ASTM E1527-13 ma doczekać się swojego następcy, ponieważ obowiązują one przez okres maksymalnie 8 lat, po czym muszą być zaktualizowane. Można było o tym usłyszeć podczas wielu wystąpień ekspertów na konferencjach branżowych, które miały miejsce w przeciągu ostatnich 2 lat.

Z informacji ogłoszonych przez komisję ASTM E50 Committee on Environmental Assessments wynika, że podczas zebrań komisji, które miały miejsce w 2018, 2019 i w bieżącym roku, dyskutowano nad aktualizacjami w zakresie m.in. identyfikacji obszarów zainteresowania, informacji zwrotnych sygnalizowanych przez środowisko odbiorców raportów, jak również samych ekspertów tworzących opracowania Ph1 ESA. A więc badania Ph1 ESA które rozpoczną się w nowym roku będą musiały się odwoływać do warunków i zakresu określonych już w nowym standardzie, ponieważ ASTM E 1527-13 będzie już standardem wygasłym.

Michał Mróz
Starszy Konsultant ds. ochrony środowiska
Databout
www.databout.pl

ASTM
KLIENCI

Z kim współpracujemy?

carousel nav
GDDKiA
Estudio Lamela
Lotnisko Mielec
PLK
Miasto Stołeczne Warszawa
carousel nav
Ta strona używa plików Cookies. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej witryny, założymy, że akceptujesz naszą politykę prywatności i cookies.